Υπάρχει 1821 χωρίς το 1453;

Με αφορμή την διαδικτυακή εκδήλωση για το 1821 που οργανώνουν ο «Κοινωνικός και Πολιτιστικός χώρος «παίρνω Αμπάριζα»» και η «Δράση για την Κοινωνία τον Πολιτισμό και την ποιότητα ζωής» στις 6-7-2020 αναρτώ ένα σχόλιο-παρέμβαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος»

—————————————-

Ένα σχόλιο για την αφωνία της «Επιτροπής για τo 1821»

 

1453-1821 Πελοπόννησος 2

Θα περίμενε κανείς μια ανακοίνωση για την Άλωση της Πόλης από τη λαλίστατη κυβερνητική Επιτροπή για τους εορτασμούς για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.  Η αφορμή δεν ήταν ασήμαντη! Τόσο γιατί χωρίς την Άλωση του 1453 δεν θα υπήρχε η ανάγκη της εξέγερσης το 1821, όσο και γιατί εκτός από τη σημασία του ιστορικού  γεγονότος, υπήρξε αυτή η προσβλητική για τους σύγχρονους Έλληνες  -αναγκαστικούς και μοναδικούς απόγονους των Βυζαντινών Ρωμαίων- χρήση της Άλωσης από τους ισλαμοεθνικιστές του Ερντογάν. 

Βεβαίως το γεγονός δεν ευνοούσε μια προσέγγιση σαν αυτές που μας είχε συνηθίσει η Επιτροπή, είτε χαρακτηρίζοντας δικτάτορα τον Καποδίστρια, είτε αναδεικνύοντας τον Καραϊσκάκη ως έναν σημαντικότατο φαλοκράτη της εποχής του. Και ίσως επειδή το γεγονός της Άλωσης δεν ευνοούσε μια τέτοια προσέγγιση, ίσως γι αυτό υπήρξε η αφωνία.

Ας δούμε όμως πως συνδέονται αυτές οι δύο ημερομηνίες με έναν ακατάλυτο δεσμό.

Από το 1453 στο 1821

Η Άλωση της Κωσταντινούπολης από τους Οθωμανούς το 1453 έκλεισε οριστικά μια μεγάλη ιστορική περίοδο που ξεκίνησε με την ίδρυση της Κωσταντινούπολης από το Μεγάλο Κωνσταντίνο και χαρακτηρίστηκε από τον  βαθμιαίο εξελληνισμό της ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Η Άλωση της Πόλης το 1453 και λίγο αργότερα η κατάληψη της Πάτρας (1458), του Μυστρά (1460), και η κατάλυση της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας στο μικρασιατικό Πόντο (1461), επιβεβαίωσαν την οριστική κυριαρχία ενός άλλου πολιτισμικού μοντέλου που είχε γεννηθεί αιώνες πριν στις ερήμους της Αραβίας: του Ισλάμ.

Αυτή η νέα κατάσταση συνετέλεσε στο να σταματήσει η διαδικασία του αναγέννησης των γραμμάτων μέσα από τη γέννηση του νέου Ελληνισμού από τον 13ο αιώνα και της εμφάνισης πρώιμων θεωρήσεων που θα τις συναντήσουμε και πάλι με την εμφάνιση του ευρωπαϊκού διαφωτισμού.   Για να κατανοήσουμε την έναρξη της ελληνικής εθνογένεσης τον 13ο αιώνα αρκεί να διαβάσουμε μια απάντηση του  Ιωάννη Βατάτζη, αυτοκράτορα της Νίκαιας της Βιθυνίας μετα το 1204, προς τον Πάπα Γρηγόριο. Στην απάντηση αυτή αναπτύσσεται με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι ο Μέγας Κωσταντίνος κληροδότησε στο «γένος των Ελλήνων» τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο Βατάτζης χρησιμοποιεί τον όρο «γένος» στη θέση του σύγχρονου όρου «έθνος» και όχι αναπαριστώντας μια  θρησκευτική ομάδα: «Γράφεις στο γράμμα σου ότι στο δικό μας γένος των Ελλήνων η σοφία βασιλεύει…   Αλλά πώς συμβαίνει να αγνοείς ότι μαζί με τη βασιλεύουσα Πόλη  και η βασιλεία σ’ αυτόν τον κόσμο κληροδοτήθηκε στο δικό μς γένος από το Μέγα Κωνσταντίνο. Υπάρχει μήπως κανείς που αγνοεί ότι η κληρονομιά της δικής του διαδοχής πέρασε στο δικό μας γένος και εμείς είμαστε οι κληρονόμοι και διάδοχοί του;…»

Κατά συνέπεια, όποιος αποκόπτει τις εξελίξεις στο ελληνικό κόσμο μετά τη Γαλλική Επανάσταση, αγνοώντας την ιδεολογική κληρονομιά του Νέου Ελληνισμού, διαπράττει μέγα ολίσθημα. Γιατί εκτός από την κορύφωση εκείνου του πνεύματος και της αναγέννησης που σημειώθηκε στη Νίκαια τον 13ο αιώνα και συνεχίστηκε στον Μυστρά, την Τραπεζούντα και την Κωνσταντινούπολη μέχρι και την  πλήρη επικράτηση του Οθωμανικού Ισλάμ. Ο απόηχος εκείνος θα παραμείνει ζωντανός στη Διασπορά μετά την  Άλωση και θα γονιμοποιήσει το επαναστατικό πνεύμα, μόλις διαμορφώθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες μετά το 1789.

Η Επανάσταση του 1821 δεν ήταν ένα τοπικό γεγονός, αλλά είχε παγκόσμια σημασία. Υπήρξε μια πρώιμη εθνική επανάσταση, βασισμένη σε υπαρκτές κοινωνικές διακρίσεις, εμπνευσμένη από το πρότυπο της Γαλλικής, ενάντια στην ισλαμική κυριαρχία στο χώρο της Ανατολής. Ήταν μια επανάσταση που είχε ως γενέθλια ημερομηνία την 22α Φεβρουαρίου του 1821, όταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης πέρασε τον Προύθο, ύψωσε τη σημαία της Επανάστασης και δύο μέρες μετά εξέδωσε την προκήρυξη-κάλεσμα «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος». Αυτό ήταν το γεγονός που πυροδότησε τις ελληνικές εξεγέρσεις σε διάφορα μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με πιο πετυχημένη απ’ όλες αυτή του Μοριά.

Ιδού πως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το εκλάμβανε αυτή τη συνέχεια μεταξύ του 1453 και του 1821, την οποία τα μέλη της κυβερνητικής «Επιτροπής για το 1821» δείχνουν να αγνοούν:   «Όταν επήραμε το Ναύπλιο, ήλθεν ο ‘Αμιλτον να με ιδεί. Μου είπε ότι: «Πρέπει οι Έλληνες να ζητήσουν συμβιβασμό, και η Αγγλία να μεσιτεύσει». Εγώ του αποκρίθηκα «Αυτό δεν γίνεται ποτέ, ελευθερία ή θάνατος. Εμείς, καπιτάν ‘Αμιλτον, ποτέ συμβιβασμό δεν εκάμαμε με τους Τούρκους. ‘Αλλους έκοψε, άλλους σκλάβωσε με το σπαθί και άλλοι, καθώς ημείς, εζούσαμε ελεύθεροι από γενεά εις γενεά. Ο βασιλεύς μας εσκοτώθη, καμμία συνθήκη δεν έκαμε, η φρουρά του είχε παντοτινό πόλεμο με τους Τούρκους και δύο φρούρια ήτον πάντοτε ανυπότακτα». Με είπε: «Ποία είναι η βασιλική φρουρά του, ποία είναι τα φρούρια;» – « Η φρουρά του βασιλέως μας είναι οι λεγόμενοι Κλέφται, τα φρούρια η Μάνη και το Σούλι και τα βουνά». Έτσι δεν με ομίλησε πλέον.»  (Ἅπαντα Τσερτσέτη , τομ. Γ΄, σελ. 149-150)

Εν κατακλείδι

Φαίνεται ότι για την Επιτροπή υπό την κ. Αγγελοπούλου, το 1821 είναι ένα ορόσημο εν ιστορικώ κενώ. Δεν μπορώ να υποθέσω κάτι διαφορετικό, εφόσον ουδεμία ανακοίνωση εκδόθηκε για την επέτειο, που έλαβε ιδιαίτερη σημασία λόγω της ισλαμο-εθνικιστικής φιέστας περί την Αγία Σοφία.

Τελικά, η νεοφιλελεύθερη Δεξιά έχει μια κάποια παράξενη ιδιαιτερότητα στις ιστορικές και κοινωνικές της  προτιμήσεις της!!!

http://www.pelop.gr/?page=article&DocID=579461&srv=28

———————–

(*) Ο Βλάσης Αγτζίδης είναι διδάκτωρ σύγχρονης Ιστορίας-μαθηματικός, https://kars1918.wordpress.com/

 

https://pernoampariza.wordpress.com/2020/06/29/epanastash-1821/

8 Σχόλια

 1. Antreas on

  Το ’21 κι’εμείς: Μια προγραμματισμένη «αστοχία»

  Του Ιωσήφ Σηφάκη
  23 Ιουνίου 2020 –

  Ηταν εξ’ αρχής προφανές ότι θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια του 1821 χωρίς να μιλήσουμε ουσιαστικά για την Επανάσταση, για την σημασία της ως το μέγιστο ιστορικό και πνευματικό γεγονός της νεότερης ιστορίας μας. Ο προσανατολισμός των δράσεων της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» δίνει το στίγμα «πνίγοντας» και κατακερματίζοντας κυριολεκτικά το θέμα χωρίς να επικεντρώνεται στην ουσία του. Ο σχετικός ιστότοπος (https://www.greece2021.gr/ ) παρουσιάζει τέσσερις άξονες δράσεων εκ των οποίων μόνο ένας έχει άμεση σχέση με το 21.

  Σαν το γεγονός από μόνο του να μην έφτανε για ένα εθνικό εορτασμό. Έτσι διανθίζεται με χρονολογικές αναδρομές 200 ετών, προσωπικότητες Ελλήνων «που αφήνουν το αποτύπωμα τους στον κόσμο», και το «2021 ως παράθυρο για την Ελλάδα του μέλλοντος» με ρομποτική, κλιματική αλλαγή, βιομηχανική επανάσταση, επανεκκίνηση και όλες τις λέξεις της μόδας.

  Είναι αξιοσημείωτο ότι η ιδέα να περάσει η μεγάλη αυτή επέτειος όσο πιο «επιδερμικά» γίνεται όχι μόνο δεν σκανδαλίζει αλλά φαίνεται να βρίσκει σύμφωνους πλείστους όσους έχουν βήμα εκφοράς δημόσιου λόγου: κοινοβουλευτικά κόμματα, επίσημη Εκκλησία, ακαδημαϊκούς δασκάλους, αρθρογράφους κυριακάτικων επιφυλλίδων και λοιπούς διανοούμενους αδέκαστους κήνσορες του δημόσιου βίου.

  Με αυτό το πνεύμα φαίνεται να έχει συμβιβαστεί δυστυχώς, και ένα μέρος της κοινής γνώμης που επί δεκαετίες κατάφεραν να την μάθουν να αισθάνεται άβολα με κάθε τι που έχει να κάνει με το υπερβατικό και το ηρωικό. Κάθε τι που θέλει τον άνθρωπο να ορθώνεται πάνω από τις περιστάσεις και να μην υποκύπτει μοιραία σε κάποιο ντετερμινισμό, οικονομικό, κοινωνικό ή πολιτικό.

  Βέβαια τα διδάγματα του 21 διατυπωμένα απλά και σταράτα από μόνα τους είναι σημαντικότερα και χρησιμότερα από φλύαρες αναλύσεις ειδικών, ευχολόγια και μελλοντολογίες. Ότι λίγοι αποφασισμένοι ξεκίνησαν ένα λυτρωτικό αγώνα παρά την τότε αντίξοη διεθνή συγκυρία και κατάφεραν να αποτινάξουν τον ζυγό και να δημιουργήσουν το πρώτο εθνικό κράτος στα Βαλκάνια.

  Όμως φαντάζεστε τί θα γινόταν εάν κάναμε ένα σωστό εορτασμό αναστοχαζόμενοι την σημασία αυτού του θαύματος που επετέλεσαν οι ραγιάδες οραματιζόμενοι Ελευθερία; Πολεμώντας τους Τούρκους με εφόδια την πίστη τους στο Θεό και την αγάπη τους στην Πατρίδα;.
  Δυστυχώς, με τον μανδύα του προοδευτισμού, οι ελίτ μας έχουν βαλθεί επί δεκαετίες να αποδομήσουν την Ιστορία, να φθείρουν ουσιώδεις έννοιες και νοηματικές συντεταγμένες..

  Η Ελευθερία έχει πολυδιασπαστεί σε ελευθερίες, εν γένει. Όσο για την Πατρίδα, αυτή την ιερή έννοια από την αρχαιότητα, έμεινε απροστάτευτη να την βρομίζουν κάθε λογής μύγες. Οι «Τούρκοι» που πολέμησαν οι παππούδες μας έγινε η απρόσωπη Οθωμανική αυτοκρατορία. Τέλος η ατράνταχτη πίστη στον Θεό των μπαρουτοκαπνισμένων συντελεστών του θαύματος είναι κάτι που ενοχλεί αφάνταστα τον στείρο ορθολογισμό της χαβιαροαριστεράς και της κοσμοπολίτικης διανόησης.

  Το γιουρούσι των αναθεωρητών

  Τελευταία φαίνεται ότι με αφορμή αυτή την επέτειο ορισμένοι θέλουν να κάνουν ένα γενικό «γιουρούσι» αναθεωρητισμού και επαναπροσδιορισμού του ιστορικού παρελθόντος και της ιστορικής μας συνείδησης.

  Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αναζωπυρώθηκε από μέλος της Επιτροπής το κατά καιρούς ανάρμοστο κουτσομπολιό, που φέρνει στο φως δήθεν «σκοτεινές» πτυχές της ζωής των αγωνιστών. Επιδεικνύοντας μια γελοία ανεκδοτολογική προσήλωση στα γεγονότα έξω από το ιστορικό τους πλαίσιο, γίνεται προσπάθεια να αποδειχθεί ότι οι ήρωες του 21 δεν ήταν τίποτα παραπάνω από αλιτήριοι ιδιοτελείς. Έρχονται να τονίσουν ότι ο Καποδίστριας ήταν δικτάτορας, ο Παπαφλέσσας αγύρτης, ο Καραϊσκάκης ένας αθυρόστομος μισογύνης και ο Κολοκοτρώνης ένας φιλάργυρος που συμβιβάστηκε με τους Τούρκους στην πολιορκία της Τρίπολης κλπ. Βέβαια κανείς δεν είχε ισχυριστεί μέχρι τώρα ότι οι αγωνιστές του 21 ήταν άμεμπτοι. Προφανώς αυτό που προέχει και συγκρατούμε είναι το μέγεθος της προσφοράς τους και της αυτοθυσίας τους.

  Εξ άλλου με την ίδια ακριβώς λογική μπορεί κανείς να πει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν έκφυλος και ότι η Οσία Μαρία η Αιγυπτία ήταν πόρνη. Επίσης ότι ο Περικλής ή ο Ντε Γκολ ήταν δικτάτορες – επειδή κάποτε συμπεριφέρθηκαν αυταρχικά – βάζοντας τους έτσι στην ίδια συνομοταξία με άλλους που έμειναν στην ιστορία ακριβώς επειδή ήταν δικτάτορες.
  Τέτοιες μη ολιστικές και στρεβλές, εσκεμμένα μινιμαλιστικές θεωρήσεις υπηρετούν ένα σκοπό.

  Την καταβαράθρωση των ιδεωδών που αυτοί οι άνθρωποι με αυτοθυσία υπερασπίστηκαν. Ιδεώδη τα οποία έχει τόσο ανάγκη μια κοινωνία για την συνοχή της και την επιβίωση της απέναντι σε επιβουλές και κινδύνους. Ψάχνουν υποτίθεται για «ιδανικούς ήρωες» για να αποδείξουν ότι ήρωες δεν υπάρχουν.

  Παράλληλα σήμερα πολλοί «αρμόδιοι» προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει ιστορική συνέχεια στο Ελληνικό έθνος και ότι προκύψαμε ως κράτος/έθνος εκ του μη όντος μετά την Ελληνική Επανάσταση. Θα ήθελα εδώ να σταθώ σε μια συνέντευξη δημοσιευμένη στο LIFO στις 26.12.19 του Άγγλου καθηγητή Ρόντρικ Μπήτον, διακεκριμένου μέλους της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

  Εκεί εξηγεί ότι «η ταυτότητα του ελληνικού έθνους είναι κατασκευασμένη» και ευελπιστεί «ότι με τους εορτασμούς του 2021, οι μύθοι της εθνικής μας αφήγησης θα κατακρημνιστούν». Επίσης μας λέει αυτός ο κύριος ότι ο «εορτασμός της επετείου του 1821 θα είναι μια ευκαιρία για να επανεκτιμηθεί και να επαναξιολογηθεί το παρελθόν».

  Λέει και άλλα πολλά παράξενα όπως «ο όρος «σκλαβιά» ανήκει πιο πολύ στους περιηγητές και όχι στους ντόπιους. Γιατί ένας οξυδερκής άνθρωπος, όπως ήταν ο Βύρωνας, καταλάβαινε ότι ο μέσος Έλληνας, πολλοί Ρωμιοί τότε της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν είχαν καθόλου την αντίληψη της σκλαβιάς». Επίσης λέει «Έχω αρχίσει να προβληματίζομαι σοβαρά μήπως η καθιερωμένη αντίληψη των 400 χρόνων σκλαβιάς δεν ανήκει τόσο στους υπόδουλους Έλληνες αλλά στους ξένους παρατηρητές, που τους την αποδίδουν..».

  Δεν θα σχολίαζα αυτές τις υβριστικές ανοησίες για την ιερή μνήμη αυτών που έδωσαν το είναι τους για να ζούμε ελεύθεροι σήμερα, εάν αυτό τον κύριο δεν τον είχε δεχτεί ο Πρωθυπουργός και δεν του είχε απονείμει το Παράσημο του Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής ο κ. Παυλόπουλος. Λυπάμαι αλλά δεν υπάρχει πια ίχνος ευαισθησίας και αξιοπρέπειας σε αυτόν τον τόπο. Με ποιον «αέρα» έρχεται αυτός ο κύριος να μας πει ότι η σκλαβιά που έζησαν επί 400 χρόνια οι πρόγονοί μας, με τις τόσες και αλλεπάλληλες εξεγέρσεις και κινήματα, ολοκαυτώματα και σφαγές, ήταν απλά μια ιδέα που τους έβαλαν στο κεφάλι ξένοι παρατηρητές και διανοούμενοι;. Γιατί δεν πάει καλύτερα να επαναξιολογήσει το αποικιοκρατικό παρελθόν της πατρίδας του όπου οι αδριάντες των αιμοσταγών δουλεμπόρων και δυναστών των λαών στέκουν ψηλά στα βάθρα τους και στην κοινή συνείδηση; Θα είχε πολλά να ξεπλύνει και να διορθώσει. Όμως στην πατρίδα του δεν σηκώνουν τέτοια αστεία.
  ……………………………
  https://www.newshub.gr/el/apopseis/to-21-ki-emeis-mia-programmatismeni-astochia?fbclid=IwAR2wZEwv8MHrSWBLh469l1Y5Eh3IdzAUlTRi_YvVJJgEAffI6erQfZEDyoI

 2. ΘΝΣ on

  Αν καταλαβα καλα, θα πρεπει να καμαρωνουμε που ειμαστε συνεχιστες της μεσαιωνικης φεουδαρχιας και του θρησκευτικου σκοταδισμου του Βυζαντιου, του οποιου οι περισσοτεροι αυτοκρατορες δεν ησαν καν ελληνικης καταγωγης, η δε θρησκεια του υπηρξε φανατικος εχθρος της αρχαιολληνικης θρησκειας.

  Αναρωτιεμαι τι σχεση εχει ο Πλατωνας π.χ. με τον Γρηγοριο Ναζιανζηνο, ή γιατι θεωρουμε «ελληνικο» ονομα το Ιωακειμ αλλα οχι το Αχμετ, οπως επισης γιατι αραγε ειναι «Ελληνες» οι χριστιανοι που ηρθαν το 1923 απο την Ατταλεια αλλα οχι οι μουσουλμανοι κατοικοι της Ερυθραιας.
  Τετοιοι ισχυρισμοι με κανουν να αναρωτιεμαι αν εχουν καποια αξιοπιστη λογικη, ιστορικη, ή ανθρωπολογικη τεκμηριωση.

  Αληθεια, το γεγονος οτι στην Ινδια, οπως και σε αλλες χωρες της τεως Βρετανικης αυτοκρατοριας, μιλανε Αγγλικα, σημαινει οτι οι πληθυσμοι αυτοι ειναι Βρετανοι? Αραγε η γλωσσα της αρχουσας ταξης κανει το εθνος?

 3. @ΘΝΣ

  Εάν κατάγεστε από την πληθυσμιακή οντότητα που ιστορικά ονομάζεται «Ρωμιοσύνη«, που αποτελεί τη μετεξέλιξη του ελληνιστικού κόσμου και απ΄την οποία προέχεται ο Νέος Ελληνισμός, θα έπρεπε να είστε περήφανος για τους προγόνους σας, όπως και κάθε άνθρωπος είναι περήφανος για τους γεννήτορές του -ανεξαρτήτως πώς τους κρίνει με τα τρέχοντα κριτήρια. Τυχαίνει να είναι φυσικοί του πρόγονοι! Τι να κάνουμε; Έτσι τα έφερε η μοίρα.

  Εάν προέρχεστε από τους μεσαιωνικούς Φράγκους ή Λατίνους φαντάζομαι ότι αντίστοιχη περηφάνεια θα νοιώθετε για τους δικούς σας προγόνους, ανεξαρτήτως Ιεράς Εξέτασης, φεουδαρχίας, αποικιοκρατίας κ.λπ. αρνητικών χαρακτηριστικών. Το ίδιο ισχύει εάν οι φυσικοί σας πρόγονοι προέρχονται από τους Τουρκομάνους εισβολείς του 11ου αιώνα. Ή τυχαίνει να είστε γόνος ιλλυρικών ή σλαβικών φυλών…

  Βεβαίως υπάρχει και μια άλλη κατηγορία, αυτών που φαντασιώνονται ότι αποτελούν μετενσάρκωση -ως ένα παράξενο τεράστιο άλμα μέσα στο χρόνο, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις- του πολύμορφου κλασικού ελληνισμού της αρχαιότητας..

 4. @ΘΝΣ

  Επίσης, ενδιαφέρον από τον σχολιασμό σας έχει αυτό το σημείο -εντελώς προβλέψιμο και κλασικό για ένα πολύ συγκεκριμένο είδος ανθρώπου: «Αναρωτιέμαι…. γιατι αραγε ειναι «Ελληνες» οι χριστιανοι που ηρθαν το 1923 απο την Ατταλεια αλλα οχι οι μουσουλμανοι κατοικοι της Ερυθραιας.»

  Σημαίνει ότι θα πρέπει να πιάσουμε το νήμα της μάθησης από την αρχή, μιλώντας για το περιεχόμενο βασικών όρων… Αλλά δεν είναι του παρόντος..

  Για να απαντήσω στα υπαρξιακά σας ερωτήματα ας κάνω τις αντίστοιχες αναγωγές, στις οποιες θα παρακαλούσα να απαντήσετε, ώστε να αποκτήσει ένα ενδιαφέρον και βάθος η διαδικτυακή σύζήτησή μας.

  Οπότε η δική σας κάπως παραλλαγμένη ερώτηση, μπορεί να διιατυπωθεί ως εξής:

  «Αναρωτιεμαι …….. γιατι αραγε ειναι «Ελληνες» οι αλβανόφωνοι χριστιανοι που που κατέλαβαν, λεηλάτησαν και κατέσφαξαν την Τριπολιτσά το Σεπτέμβρη του 1821 και όχι οι ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι κάτοικοί της. Ή αναρωτιέμαι γιατι αραγε ειναι «Ελληνες» οι αλβανόφωνοι μπουρλοτιέρηδες του Μιαούλη που ανατίναξαν την τουρκική αρμάδα και όχι οι ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι ναυτικοί που υπηρετούσαν στα τουρκικά πλοία… Ή επίσης αναρωτιέμαι γιατί άραγε να είναι «Έλληνες» οι σλαβόφωνοι Μακεδονομάχοι και όχι οι ελληνόφωνοι Τουρκοκρήτες που κατακρεουργούσαν για αιώνες τους συντοπίτες τους στο όνομα του Αλλάχ«..

  Eπίσης θα ήθελα να μου απαντήσετε με βάση τη δική σας συλλογιστική: «Γιατί είναι «Έλληνες» η Μελίνα Μερκούρη, ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ο Ευάγγελος Αβέρωφ και όχι ο Ταγίπ Ερντογάν, ο Ραούφ Ντεκτάς κ.ά (ων ουκ έστι αριθμός)»

  Απάντηστε και συνεχίζουμε…

  • ΘΝΣ on

   Διαβαζοντας αυτο το κειμενακι, μου ηρθαν στο μυαλο οι μεγαλειωδεις φαντασιωσεις περι αθανατης «Ρωμιοσυνης» ενος πολυ συγκεκριμενου ειδους ανθρωπου:

   «Λέγεσαι Αμερική αλλά δεν λέγεσαι Αμερική, καθ ότι ο Αμέρικο Βεσπούτσι ήταν βαφτισμένος Όμηρος. Μικρόν τον φώναζαν Ομέρικο και παραποιήθηκε σε Αμέρικο.

   Η συμπαθέστατη Γερμανία. Αυτοί αυτοαποκαλούνται Deutschland. Το πρώτο συνθετικό είναι το Deus δηλαδή Δίας, και το δεύτερο είναι land από την λέξη λας= πέτρα από όπου και το λατομείο. Τουτέστιν η Γερμανία είναι η χώρα του Δία.

   Η φιλτάτη Αγγλία, εκείνο το British που προέρχεται από την λέξη Βρυτός δηλαδή παρθένος, ήταν η Αγγλία η χώρα με τις πολλές παρθένες. Από αυτού βγαίνει και το Αγγλικό virgin από όπου και η πολιτεία της Αμερικής Virginia προς τιμήν της Βασίλισσας που ήταν παρθένος.

   Ιταλία, είναι ‘’εις άλω’’, εις την θάλασσαν, πιστεύω πως έχετε δεί πως μπαίνει η Ιταλία ορμητικά μέσα στην Μεσόγειο.

   Ισπανία, οι ίδιοι λένε την πατρίδα τους Espana , και σωστά την αποκαλούν έτσι αφού η χώρα λόγω των πολλών βροχών έχει πολλά δάση και ήταν αφιερωμένη στον κακόμορφο Έλληνα θεό των δασών Πάνα. Εις τον Πάνα λοιπόν.

   Αίγυπτος, είναι χαρακτηρισμένη έτσι επειδή βρίσκεται υπτίως του Αιγαίου. Εκεί θα βάλουμε έναν τοποτηρητή μιάς και θα ελέγχουμε και την διώρυγα του Διός. Οι Άραβες διαβάζουν από δεξιά προς αριστερά και το SUEZ διαβάζεται ως ΖΕΥΣ.

   Η Ινδία, ο Δίας είχε έναν μονάκριβο αναγνωρισμένον γυιό που τον έλεγαν Ιν. Ο Ιν του Δία.

   Λίγο πιο κεί είναι μία μεγάλη Κινεζική περιοχή που λέγεται Yunnan, δηλαδή Ιωνία.
   Για πάμε και στην Ιαπωνία που εύκολα διαβάζεται ‘’η Άπω Ιωνία’’.

   Ολόκληρη η Ήπειρος Ασία πήρε το όνομά της από τον αδελφό της Εκάβης Άσιο που σκότωσε στην Τροία ο Αίας ο Τελαμώνιος .

   Και η Ευρώπη πήρε το όνομά της από την μεγαλομάτα Ευρώπη, κόρη του Αγήνορα και της Τηλεφάεσσας, εγγονής του Ποσειδώνα.

   Ευρώπη ηταν η κόρη του Αγηνόρα, βασιλιά της Φοινίκης, Το όνομα της ίσως σημαίνει «ανοιχτομάτα» (ευρύς +ωψ) ή προέρχεται από την ακκαδική λέξη erebu(δύω).

   Ήταν ένα όμορφο, νεαρό κορίτσι που μια μέρα βγήκε στην εξοχή να μαζέψει λουλούδια και εκεί συνάντησε τον Δία με την γνωστή αδυναμία στις όμορφες κοπέλες. Φυσικά, δε του πέρασε απαρατήρητη
   Η Ελλάδα είναι μία παγκοσμιότητα γεωγραφική και ιστορική. Εμείς έχουμε την υποχρέωση να την γνωρίσουμε και να την αναγνωρίσουμε.»

   Θα επανελθω με κατι πιο σοβαρο, ανταξιο πανσοφων ερευνητων, οταν βρω χρονο. Ισως μεχρι τοτε να υπαρξει απαντηση στο εκκρεμες ερωτημα μου περι «Βρετανοσυνης» των Ινδων…

   • O Σαραντάκος μια χαρά τα λέει και έχει απόλυτη επίγνωση της σημασίας αυτών που δημοσιεύει σε αντίθεση με σένα…
    https://sarantakos.wordpress.com/2020/07/09/atlas/

    Θα εκτιμούσα εάν έγραφες την άποψή σου για τα ζητήματα που σου θέτω και θα εκτιμούσα ακόμα περισσότερο το πρόσωπό σου εάν έβγαζες την
    κουκούλα και έγραφες με το ονοματεπώνυμό σου, ώστε να είναι και κάπως ισότιμος ο διάλογος…

   • Όσον αφορά τα «περι «Βρετανοσυνης» των Ινδων…» είναι προφανές ότι εδώ έχουμε μια επανεμφάνιση όλης της ρατσιστικής επιχειρηματολογίας που βίωσαν οι πρόσφυγες μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή στην «μητέρα-πατρίδα» ως απεχθείς «τουρκόσποροι»!!!

    Εκτός εάν εννοείς το ότι το παράδειγμα που αναφέρεις αφορά την περίπτωση της δικής σου εθνοτικής ομάδας που μιλάει ελληνικά ως -μάλλον- μια παραδοξότητα της ιστορίας…

    Υπάρχει βέβαια και η άλλη εκδοχή: Με έναν κάποιο μυστήριο τρόπο κάποια αυτούσια γονιμοποιημένα ωάρια των τελευταίων εθνικών Ελλήνων να διατηρήθηκαν μέσα στους αιώνες και να ενεργοποιήθηκαν και πάλι στις μέρες μας παράγοντας μια νέα γενιά απογόνων, από την οποία φαίνεται να πιστεύεις ότι προέρχεσαι…

    Όποια εκδοχή και να πάρεις, το σχήμα σου έχει λογικό πρόβλημα…


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: