Ταυτότητες και ιδεολογικές αναζητήσεις πριν την Άλωση

Μιας και δημοσίευσα πρόσφατα το κείμενο Από τους νεοπαγανιστές στην ανάμνηση της Ρωμανίας, ας συνεχίσω με την ανάρτηση ενός αντίστοιχου κειμένου που αφορά τα ιδεολογικά του Νέου Ελληνισμού πριν το 1453. Ήταν η εισήγησή μου σε ένα συνέδριο που διοργάνωσε το 2014 η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών υπό τον τίτλο Η Άλωση του 1453 και η συνέχεια του γένους.

Για την Άλωση του 1453 βλ. ΕΔΩ

Στην εισήγηση αυτή ενυπάρχει μια αντίληψη για το υπο διαπραγμάτευση θέμα, που αναπτύσσεται ευρύτερα στην μελέτη μου (που βρίσκεται στο δρόμο της έκδοσης) Εμείς και το Ισλάμ (εκδ. Πατάκη) στο κεφάλαιο που προσδιορίζεται η έννοια του «εμείς«

Ταυτότητες και ιδεολογικές αναζητήσεις πριν την Άλωση

Βλάσης Αγτζίδης

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία υπήρξε η έκφραση του εκχριστιανισμένου ελληνορωμαϊκού κόσμου. Η Κωνσταντινούπολη, ως «Νέα Ρώμη» ή «Νέα Ιερουσαλήμ», θα γίνει πρωτεύουσα αυτού του κόσμου.1 Βάση της βυζαντινής ταυτότητας ήταν η ελληνική γλώσσα, η χριστιανική θρησκεία και από τον 7ο μ.Χ αιώνα θα προστεθεί και η απόκρουση των μουσουλμάνων. Βαθύτατα εμπεδωμένη ήταν η συνείδηση ότι υπάρχει ένα χριστιανικό έθνος που πρέπει, όπως έγραψε ο Λέων ο ΣΤ, να δώσει τη μάχη «για το Θεό, για την αγάπη του Θεού, για όλο το έθνος και πάνω απ’ όλα για τα αδέλφια μας, που βρίσκονται κάτω από το ζυγό των απίστων, για τα παιδιά μας και τις γυναίκες μας, για την πατρίδα μας. Να μην ξεχνούν να υπενθυμίζουν, ότι η μνήμη εκείνων που έπεσαν για την ελευθερία των αδελφών μας είναι αιώνια και ότι ο πόλεμος διεξάγεται εναντίον των εχθρών του Θεού.»2

Η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ γράφει γι αυτό το νέο κράτος: «Η ελληνικότητα σα μάθημα μεγαλοσύνης μαζί με τη Ρώμη θα ξαναβρεί προοδευτικά τίτλους ευγένειας στο ρωμαϊκό χριστιανικό κράτος του Βυζαντίου. Ανανεωμένη από τα διδάγματα της νέας πνευματικής χριστιανικής αρετής, η ελληνική παιδεία και εμπειρία, θα αποτελέσει προοδευτικά το υπόβαθρο για το ξεκίνημα κάθε αναγέννησης, που μετά την πτώση της πόλης θα στηρίξει τον ευρωπαϊκό νεότερο κόσμο. Στη διαχρονικότητα της ιστορίας, το Βυζάντιο, χάρη στον ελληνοπρεπή και χριστιανομαθή ανθρωπισμό του, που θα στεριώσει με τον καιρό, θα γίνει η μεσαιωνική Αυτοκρατορία του ανανεωμένου Ελληνισμού».3

Ο πληθυσμός αναγνωρίζει τον εαυτό του ως Ρωμαίο-Ρωμιό, όπως ακριβώς συμβαίνει σε κάθε σημείο του τότε ελληνικού κόσμου. Ο όρος «Έλληνας» έχει μετατραπεί σε θρησκευτικό όρο και έχει ταυτιστεί με τον «εθνικό», τον «ειδωλολάτρη» από τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες εξαιτίας της σύγκρουσης του μονοθεϊστικού χριστιανισμού με τον αρχαιοελληνικό παγανισμό.4

Η ειρηνική περίοδος διαταράχτηκε από τις επιθέσεις των Περσών που θα αρχίσουν από τα μέσα του 5ου αιώνα για να κορυφωθούν στις αρχές του 7ου. Την περσική επιθετικότητα θα διαδεχθεί ένας νέος παράγοντας: το αραβικό ισλάμ, που με επιδρομές θα προκαλέσει και πάλι αναστάτωση στο χώρο της Μικράς Ασίας.

Η εξουδετέρωση της περσικής απειλής από τον Ηράκλειο (610-640) συνέπεσε με την ομαλή μετάβαση της εξουσίας στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από τους Λατίνους στους Έλληνες. Η ελληνική γλώσσα είχε παραμερίσει τη λατινική ακόμα και από την εποχή του Ιουστινιανού. O Arnold Toynbee αναφέρεται σε «βυζαντινούς Έλληνες» και σε «βυζαντινό ελληνικό πολιτισμό». Συμπεραίνει: «Τον 5ο αιώνα η αυτοκρατορία συνέχισε να είναι κατ’ όνομα ρωμαϊκή, αλλά στην πραγματικότητα είχε καταστεί ελληνική και παρέμεινε ελληνική». Ο Νίκος Σβορώνος θεωρεί ότι «το Βυζάντιο είναι στην ουσία περισσότερο συνέχεια των ελληνιστικών κρατών της Ανατολής, παρά της Ρώμης» και διατυπώνει ευθαρσώς την άποψη ότι από την εποχή των Μακεδόνων αυτοκρατόρων το Βυζάντιο εξελίσσεται σε «ελληνικό εθνικό κράτος».5

Ενδεικτικά στοιχεία για την ταυτότητα των Βυζαντινών είναι τα στερεότυπα που είχαν διαμορφώσει για τους άλλους λαούς, τους «ξένους», τα οποία κατά κανόνα ήταν αρνητικά και βασιζόταν στην αίσθηση της υπεροχής της ελληνικής τους παιδείας. Οι Βυζαντινοί αποκαλούσαν τους λαούς αυτούς –Βουλγάρους, Ρώσους και Φράγκους– με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς όπως: «γένος άνευ τιμής και αξιοπρεπείας», «γένος διεφθαρμένον», «λαός μηδαμινός και αιμοχαρής». Περιφρόνηση έδειχναν και προς μη ελληνικούς λαούς που κατείχαν σημαντική θέση στην Αυτοκρατορία, όπως οι Αρμένιοι. Για τους Βυζαντινούς, η συμπεριφορά των Αρμενίων ήταν αμφίβολη και θεωρούνταν ως «ασταθείς και άπιστοι».6 Αρνητικά ήταν τα στερεότυπα για τους Ιταλούς, Πέρσες κ.ά. Φυσικά, βαρύτεροι ήταν οι χαρακτηρισμοί για τα μουσουλμανικά έθνη των Αράβων και των Τούρκων.

Παράλληλα βλέπουμε ότι ο όρος «Έλλην» σε διανοούμενους του βυζαντινού κόσμου αρχίζει βαθμιαία να σημασιοδοτείται εθνικά, και να απαλλάσεται από το παλιότερο θρησκευτικό περιεχόμενο. Εντοπίζεται από εκείνη την εποχή η ύπαρξη μιας πρώιμης συνείδησης ελληνικότητας σε μορφωμένους βυζαντινούς κύκλους. Για παράδειγμα, ο Κωσταντίνος Πορφυρογέννητος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου κατά το πρώτο μισό του 10ου αι. μ.Χ. γράφει για τις ποντιακές πόλεις Σινώπη, Αμάσεια, Αμισό «Ελληνίδες εισίν πόλεις», ενώ για το Θέμα Χαλδείας και την Τραπεζούντα «Ελλήνων εισίν αποικίαι».7 Το φαινόμενο αυτό αποτυπώνεται και στους όρους που χρησιμοποιεί η Άννα Κομνηνή (1083-1146) στο έργο της.8

Φαίνεται ότι από τους ύστερους, κυρίως, βυζαντινούς αιώνες και εντεύθεν οι βυζαντινοί διανοούμενοι εμφορούνταν από ελληνική εθνική συνείδηση.

Η περίοδος όμως, όπου η νέα αυτή εθνική ταυτότητα θα πάρει μεγάλες διαστάσεις, θα ταυτιστεί με τη χρονική στιγμή πριν την Άλωση, όταν η Κωσταντινούπολη είχε μετατραπεί σε πόλη- κράτος κατά το παράδειγμα των ιταλικών εμπορικών πόλεων.

Ο νέος ελληνισμός

Η ιστορική πορεία του πληθυσμού και οι μεταβολές στην ταυτότητα και την αυτοαντίληψή του, εντάσσονται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της πορείας του συνολικού νέου ελληνισμού. Ο όρος «νέος ελληνισμός» χρησιμοποιείται από το συγγραφέα όχι σα μια στατική ιστορική μορφή, αλλά μ’ όλες τις πλούσιες και ποικίλες επιδράσεις, που προκάλεσαν την ιδιοτυπία του όπως τις περιγράφει ο Κ. Δημαράς. Ως «νέος ελληνισμός» περιγράφεται η μορφή εκείνη που διαμορφώνεται από τον 13ο αιώνα, όταν ο Θεόδωρος Β’ Λάσκαρις ονόμαζε την Αυτοκρατορία της Νίκαιας «Ελλάδα» και θεωρούσε ότι οι ανατολικοί Ρωμαίοι ήταν εθνικά Έλληνες γράφοντας χαρακτηριστικά «Ελλήνων χριστωνυμούμενον κλέος ου σβέννυται».9

Για το θέμα αυτό ο Απόστολος Βακαλόπουλος αναφέρει: «Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι την ιστορία του νέου ελληνισμού δεν την γνωρίζουμε ακόμη καλά, ιδίως τις αρχές της και την περίοδο της τουρκοκρατίας, μολονότι οι ερευνητές πληθύνονται τα τελευταία χρόνια, καθώς και οι συστηματικές εργασίες. Κι αυτό γιατί το υλικό είναι τεράστιο και ποικίλο. Χρειάζεται μεγάλη υπομονή, κόπος και χρόνος πολύς, για να μελετηθούν οι δημοσιευμένες ως τώρα ελληνικής πηγές, βυζαντινές ή μεταβυζαντινές, καθώς και οι πλούσιες ξενόγλωσσες, και ν’ αξιοποιηθούν οι ειδήσεις που εξακολουθούν ακόμη να λανθάνουν μέσα τους. Ακόμη είναι ανάγκη να περισυλλεγή και να γίνη γνωστό το άφθονο ανέκδοτο ιστορικό υλικό και να δημοσιευθή το πιο σημαντικό απ’ αυτό, ώστε να γραφούν ειδικές μελέτες και μονογραφίες για διάφορα ζητήματα ή για ορισμένες χρονικές περιόδους και έτσι να γίνη η ιστορική σύνθεση όσο το δυνατόν πιο ακριβής και πλήρης.»10

Σημείο τομής στην πολιτική ιστορία της περιοχής είναι η δημιουργία ενός μεσαιωνικού κράτους της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, ως απόρροια της κατάληψης της Κωσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους την άνοιξη του 1204. Οι σταυροφόροι διέλυσαν τον κεντρικό ιστό του μοναδικού χριστιανικού κράτους της Aνατολής, που θα μπορούσε να αποτελέσει ουσιαστικό εμπόδιο στο επεκτατικό Iσλάμ, αραβικό και τουρκικό. H πράξη αυτή της καθολικής Δύσης θα υψώσει εφεξής αξεπέραστο τείχος μεταξύ της δυτικής και ανατολικής χριστιανοσύνης και θα διευκολύνει την επικράτηση των Tούρκων μουσουλμάνων.

Mετά την κατάληψη της Πόλης, οι Eλληνες θα ιδρύσουν τρία κράτη, ένα στα Bαλκάνια και δύο στη Mικρά Aσία. Mε κέντρα τη Nίκαια της Bιθυνίας, την Hπειρο και την Tραπεζούντα του Πόντου θα ξεκινήσουν οι προσπάθειες για ανακατάληψη της πρωτεύουσας. Mακροβιότερο από τα τρία αυτά κράτη υπήρξε η αυτοκρατορία της Tραπεζούντας, το οποίο θα επιζήσει 257 χρόνια. 11

Σημαντικοί διανοούμενοι θα διαμορφωθούν την εποχή που θα ακολουθήσει. Η ταυτότητα των κατοίκων της Αυτοκρατορίας μπορεί να κατανοηθεί με τον τρόπο που απευθύνονται σ’ αυτόν οι ηγέτες του και οι διανοούμενοί του. Υπάρχει πλέον συνείδηση της εθνικής σημασίας που έχει ο όρος «Έλλην». Σε κείμενα του 15ου αι. εμφανίζονται ως «Έλληνες» και ως «Γραικοί». Ένας σύγχρονος συγγραφέας του Γεωργίου Τραπεζούντιου, που ζούσε στη Φλωρεντία, γράφει για τις αντιδράσεις τους με το άκουσμα της πτώσης της Τραπεζούντας στους Οθωμανούς: «Τις ου θρηνήσει τας ημετέρας συμφοράς; Οίχεται τα της βασιλείας Γραικών…».12 Το εντυπωσιακό με τον Γεώργιο Τραπεζούντιο είναι ότι γνωρίζοντας από κοντά τους Λατίνους τους απέρριψε πλήρως και έφτασε να θεωρεί ότι οι Έλληνες βρίσκονταν κοντύτερα στους Οθωμανούς.

Ήταν βέβαια η εποχή όπου μεγάλο μέρος της ιθύνουσας τάξης των Οθωμανών, αλλά και του λαού, προερχόταν από εξισλαμισμένους βυζαντινούς. Ο Τραπεζούντιος ανέπτυξε μια συγκριτική θεώρηση του χριστιανισμού με το ισλάμ και στο κείμενό του «Παντοδαπή Δόξα» προέτρεπε τον Μωάμεθ να καταλάβει την Ευρώπη με αποτέλεσμα να φυλακιστεί (Οκτώβριος 1466-Φεβρουάριος 1467)13

5.4. GEORGE OF TREBIZOND Περί της αληθείας της των χριστιανών πίστεως2

(Από την επιστολή του Γεώργιου Τραπεζούντιου προς τον Μωάμεθ)

Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που αναφέρεται ο Βησσαρίωνας στο Εγκώμιον εις Τραπεζούντα, που γράφτηκε το 1436-37 και βρίσκεται στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας.14 Στο κείμενο αυτό, ο Βησσαρίωνας έχει μια άριστη εποπτεία των ιστορικών γεγονότων και φαίνεται να κατέχει τη μέχρι τότε γραμματεία. Αναφέρεται στην ιστορία των Ελλήνων από την αρχαιότητα και στόχο έχει να εμφυσήσει την πίστη στους σύγχρονούς του Τραπεζούντιους ότι μπορούν να αμυνθούν κατά των Τούρκων, κατά το πρότυπο των αρχαίων Αθηναίων (ως Ιώνων) προγόνων τους. Η συνέχεια των Ελλήνων θεωρείται δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη. Ο Βησσαρίων θεωρεί ότι ευθεία γραμμή χωρίς αλλαγές και ασυνέχειες συνδέει την Αθήνα, τη Μίλητο, τη Σινώπη και την Τραπεζούντα. Οι όροι που χρησιμοποιεί είναι “Ελληνες” και “Ρωμαίοι”. Ενώ ο όρος “Έλληνες” χρησιμοποιείται με ίδια σημασία από την αρχή έως το τέλος του κειμένου, ο όρος Ρωμαίοι” διαφοροποιείται στη συνέχεια. Ενώ στην αρχή, κατά την εποχή της ρωμαϊκής κατάκτησης του ελληνικού κόσμου, βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τους Έλληνες, στη συνέχεια και στην εποχή του Βυζαντίου παρουσιάζεται η “των Ρωμαίων αρχή” ως δική μας.

Η μόνη διαφορά της αφήγησης του Βησσαρίωνα στο «Εγκώμιον….» (1436-37) από τη αφήγηση του κατά 5 αιώνες μεταγενέστερου Παπαρηγόπουλου, είναι ότι τον όρο “έθνος” τον χρησιμοποιεί με διαφορετική σημασία. Κάτι ως φύλα ή πληθυσμιακές ομάδες. Δηλαδή οι Έλληνες κατά τον Βησσαρίωνα διακρίνονταν σε πολλά “έθνη”… Ο Βησσαρίωνας θεωρείται από τους Δυτικούς ως ένας από τους διανοούμενους που ετοίμασαν τη Δύση για να περάσει στην Αναγέννηση. Με την προσέγγιση αυτή του Βησσαρίωνα, βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα ενδιαφέρον φαινόμενο που εξελίσσεται τον 15ο αιώνα, όπου ισχύουν αυτούσιες οι σύγχρονες θεωρίες για την δημιουργία ταυτότητας και συνείδησης. Η άποψη του Eric Hobsbawm για διαδικασίες που εμφανίζονται στην ανθρώπινη ιστορία την εποχή της νεωτερικότητας, όπου υπάρχει μια «ανασκοπική μυθολογία» που αναπτύσσεται σε μια συγκεκριμένη, απλώς εμπειρικά αντιληπτή κοινότητα και την μετατρέπει σε μια φαντασιακή κοινότητα -που αναπαράγεται ως παρελθόν στη συλλογική μνήμη των ανθρώπων και θεμελιώνει μια εθνική ή εθνοτική ταυτότητα- θα μπορούσε να αναφέρεται πλήρως στο κείμενο αυτό του Βησσαρίωνα. Μόνο που αυτό είναι αδύνατον, γιατί σύμφωνα με τις απόψεις αυτές, οι συγκεκριμένες διαδικασίες του 15ου αιώνα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.15

Ενδιαφέρον έχει ότι ο Φαλμεράιερ, που έγραψε μια έγκυρη ιστορία της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, έχει μια αντίληψη αντίστοιχη με αυτή του Βησσαρίωνα. Αποδέχεται τη συνέχεια των Ελλήνων και θεωρεί ότι το ελληνικό έθνος υπήρχε διαρκώς και συνεχώς από τους ομηρικούς χρόνους, ως διακριτή οντότητα, χωρίς ιδιαίτερες “μεταμορφώσεις”. Ο Φαλμεράιερ θεωρεί Έλληνες -με τη σημασία που δίνουν οι δυτικοί του 19ου αιώνα- τους μεσαιωνικούς Ρωμιούς. Γράφει στον Πρόλογο του Geschichte des Kaiserthums von Trapezunt (Μόναχο, 1827): «Η ιστορία της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας… οδηγεί τον αναγνώστη στο χρόνο, μέχρι το παρηκμασμένο ανάκτορο του αρχαίου ελληνικού μεγαλείου… Ο χαρακτήρας τους είναι τραγικός, όπως και η όλη ιστορία της ελληνικής φυλής…».

Θα πρέπει να οριστεί τι ήταν εκείνη η «ελληνικότητα» που αναδύθηκε πολιτικά – και όχι μόνο σε κλειστούς κύκλους διανοουμένων- πριν την Άλωση. Την ιστορική εκείνη στιγμή, η Κωνσταντινούπολη είχε απωλέσει πλέον το σύνολο σχεδόν των εδαφών του Βυζαντίου και είχε μετατραπεί σε πόλη-κράτος εμπόρων. Διαμορφώθηκε μια ιδιότυπη πολιτική διαρχία και εμφανίστηκαν νέες αντιθέσεις. Η αδιαμφισβήτητη έως τότε εξουσία της Εκκλησίας, που υπήρξε για αιώνες ο βασικός θεσμός της Αυτοκρατορίας, αμφισβητήθηκε από την πολιτική εξουσία. Έτσι, κατά την Κιουσοπούλου, προήλθε η σύγκρουση ενωτικών-ανθενωτικών. Οι ενωτικοί εξέφραζαν την τάση των εθνικά Ελλήνων, ενώ οι ανθενωτικοί την παλιά θρησκευτική και οικουμενική ρωμιοσύνη. Φαίνεται ότι εκείνη την πολύ πρώιμη εποχή διαμορφώθηκε μια εθνική ταυτότητα που βασιζόταν στην ελληνικότητα και επεδίωκε την διαμόρφωση της συγκρότησης μιας ξεχωριστής κοινότητας που είχε και εδαφικό προσδιορισμό.

Η Τόνια Κιουσοπούλου στο εξαιρετικό έργο της με τίτλο «Βασιλεύς ή Οικονόμος. Πολιτική εξουσία και ιδεολογία πριν την Άλωση» μεταξύ άλλων γράφει: “Η ανάλυση των σωζόμενων κειμένων επιβεβαίωσε αυτό που γνωρίζουμε, ότι, δηλαδή, λόγω της ελληνοφωνίας του, κανένας λόγιος του 15ου αιώνα δεν αρνιόταν ότι ήταν Έλληνας. Η διαφορά όμως στον τρόπο με τον οποίο οι λόγιοι προσέγγιζαν την ελληνικότητά τους πήγαζε από το γεγονός ότι για τους Παλαιολόγους και τους οπαδούς τους η ελληνικότητα συνιστούσε στοιχείο της πολιτικής τους ταυτότητας ή αντίστροφα, ότι η ελληνικότητα προβαλλόταν ως το απαραίτητο στοιχείο για να συγκροτηθεί μία ξεχωριστή κοινότητα που είχε και εδαφικό προσδιορισμό….”16

Το συναίσθημα αυτό, που κορυφώθηκε την περίοδο αυτή, θα υπάρξει στη συνέχεια στους κόλπους των Ελλήνων φυγάδων της διασποράς και θα καταγραφεί ως συνεχής παρουσία μιας ομάδας εμφορούμενης από εθνική συνείδηση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Άννας Νοταρά, που μετά την Άλωση κατέφυγε στη Βενετία. Η Άννα ήταν κόρη του Mεγάλου δούκα Λουκά Nοταρά, πρωθυπουργού του Kωνσταντίνου Παλαιολόγου και το μόνο μέλος της οικογένειας που σώθηκε. Το 1499 ίδρυσε στην Βενετία μαζί με δύο άλλους τον Νικόλαο Βλαστό και τον Ζαχαρία Καλλιέργη έναν από τους πρώτους εκδοτικούς οίκους ελληνικών βιβλίων.17 Και αυτό δεν υπήρχε μόνο στους φυγάδες Έλληνες στα μεγάλα κέντρα της Ευρώπης και της Ρωσίας αλλά και στη θρησκευτική ελληνόφωνη ηγεσία. Η παρακάτω περιγραφή σε συνοδικό κείμενο ορθόδοξων πατριαρχών το 1716 είναι αποκαλυπτική της αυτοαντίληψης που έχει η ελίτ των Ρωμιών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για την ταυτότητά: «Πάλαι μεν Ελλήνων, νυν δε Γραικών και Νέων Ρωμαίων δια την Νέαν Ρώμην καλουμένων»18.

Η ύπαρξη αυτού του διακριτού ιδεολογικού ρεύματος θα λειτουργήσει ως καταλύτης και θα ευνοήσει την μετάβαση από την εθνότητα στο έθνος. Οι Έλληνες περιγράφονται ως «Γραικοί» από πλήθος περιηγητών των σκοτεινών χρόνων της ισλαμικής κυριαρχίας.19 Θα υπάρξει έτσι μια πρώιμη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής κοινότητας , που θα διεκδικήσει πλέον την καταστροφή της απολυταρχικής οθωμανικής εξουσίας. Η νεωτερικότητα θα εισβάλει στο χώρο της καθ’ ημάς μουσουλμανικής Ανατολής μεταξύ άλλων και μέσα από τα κινήματα των απόκληρων χριστιανών.

Σημαντικό στοιχείο για την κινητοποίηση των λαϊκών στρωμάτων ήταν η ταξική τους τοποθέτηση, εφόσον ήταν οι καταπιεσμένοι και περιφρονημένοι κοινωνικά πληθυσμοί.

Η πιθανότητα ύπαρξης ενός προ-έθνους εκείνη την εποχή δεν συνάγεται μόνο από τα κείμενα της διανοούμενης ελίτ. Υλικό όπου διακρίνεται το λαϊκό συναίσθημα υπάρχει και βρίσκεται στη λαογραφία. Τέτοιο υλικό συνιστούν εκφράσεις που βρίσκονται σε ακριτικά ποντιακά τραγούδια όπως: Καλώς, καλώς το παληκάρ’ / τον Έλλενον τον νέον”, ή “Έπαρ’ υι’ε μ’ την σπάθην σου / τ’ ελλενικόν κοντάριν’, ή “Πείτε το τ’ αδέλφια μ’ ‘ τους Έλλενους” ή “Δρακέλλενας, τραντέλλενας / ρωμαίικον παληκάρι ή «Την Πόλιν όντας όριζεν ο Έλλεν Κωσταντίνον». Στο χώρο του Πόντου ο όρος αυτός παρέμεινε εν χρήσει στο λαϊκό λόγο, κυρίως σε θέση επιθέτου που σήμαινε ο «ήρωας», ο «πολύ γενναίος άνδρας».20 Λαογράφοι όπως η Άλκη Κυριακίδη-Νέστορος υποστηρίζει ότι Σ’ όλον τον ελληνικό χώρο κανείς άλλος δεν ονόμαζε τον εαυτό του Έλληνα”. Νομίζω όμως ότι τη συγκεκριμένη εποχή ο όρος “Έλλην-Έλλεν” για το λαό έχει μετατραπεί επίσης σε επίθετο και σήμαινε ο “ήρωας” ή ο “πάρα πολύ γενναίος”.»21

Πάντως και να διατηρήθηκε ως εθνωνύμιο μέχρι το Μεσαίωνα -πράγμα συμβατό με το συνολικό ρεύμα της εποχής πριν την Άλωση- στη συνέχεια, όσον αφορά τη λαϊκή του χρήση, εξαφανίστηκε. Πιθανόν να αναπαραγόταν εφεξής μέσω της παιδείας, δεδομένου ότι από τα μέσα του 17ου έχουμε τη δημιουργία σχολείων σε πολλά μέρη του τότε ελληνικού κόσμου. Όμως δε φαίνεται να διατηρήθηκε ως εθνοτικός προσδιορισμός στο λαό, στον οποίο είχε επικρατήσει η ονομασία «Ρωμαίος-Ρωμιός».

Στις αρχές του 14ου αιώνα, μετά την ολοκλήρωση της κατάκτησης της δυτικής Μικράς Ασίας από τους Τουρκομάνους εισβολείς φαίνεται ότι υπήρχαν ακόμα πολλοί Έλληνες. Το εθνωνύμιο «Ελληνας» ως «Γιουνάν» φαίνεται ότι υπάρχει σε χρήση και στους μουσουλμάνους διανοούμενους παράλληλα με το «Ρωμαίος-Ρουμ». Ο Άραβας περιηγητής Ιμπν Μπατούτα γράφει για την περιοχή: «Ονομάζεται Ρουμ γιατί ήταν δική τους χώρα στο παρελθόν, και από κει προέρχεται το αρχαίο Ρουμ και οι Γιουνάνις (δηλ. οι Έλληνες). Αργότερα κατακτήθηκε από τους μουσουλμάνους, αλλά πάρα πολλοί χριστιανοί εξακολουθούν να ζουν υπό την προστασία των Τουρκομάνων μωαμεθανών».22

Ενδιαφέρον έχει ότι οι Σελτζούκοι ποτέ δεν ονόμασαν το κράτος «Τουρκία» αλλά, αντιθέτως, Diyar-I Rum, δηλαδή «Τόπο των Ρωμιών», ενώ τη μεγαλύτερη διοικητική περιφέρεια του κράτους τους που είχε πρωτεύουσα το Ικόνιο, ανατολικά έφτανε μέχρι την Άγκυρα και τη Καισάρεια και δυτικά ως το Δορύλαιο, vilayet-I Yunani, δηλαδή «Ελλάδα».23

Σήμερα, η έννοια του Ρωμιού για τους περισσότερους μελετητές είναι συνώνυμη της λέξης ‘Έλληνας Όπως γράφει η Μαρία Τοντόροβα «Για τους οθωμανούς κυρίαρχους, η περιοχή ήταν ‘Ρουμ-ελί’ –η Ρωμυλία- που κατά λέξη σημαίνει ‘η χώρα των Ρωμαίων’, δηλαδή των Ελλήνων». Βέβαια ο όρος «Έλληνας» έχει κι αυτός τις δικές του περιπέτειες με τη διαφορετική σύλληψη από διαφορετικές ομάδες του ελληνικού ή ρωμαίικου ή γραικικού πληθυσμού. Ο Γεώργιος Φατζέας στο έργο του «Γραμματική Γεωγραφία» (Βενετία, 1720) χρησιμοποιεί ως συνώνυμα τους όρους «Ρωμαίοι», «Γραικοί» και «Έλληνες».

Η ταύτιση αυτή υπάρχει μέχρι σήμερα σε πληθυσμούς, όπως οι σοβιετικοί Πόντιοι και Μαριουπολίτες, που δεν έχουν υποστεί την επιβολή των νέων σημασιών, είτε μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, είτε μέσα από ιδεολογικές παρεμβάσεις απόρροια της εποχής του έθνους-κράτους.24

Συζητώντας για το έθνος

Με αφορμή την εμφάνιση ενός ελληνικού πρωτο-έθνους εντός του ρωμαίικου ορθόδοξου γένους, κατά την περίοδο πριν την Άλωση, βρισκόμαστε σε ένα δημιουργικό διάλογο με τις νέες θεωρητικές αντιλήψεις περί του σύγχρονου έθνους και του χρονικού σημείου εμφάνισής του στο ιστορικό προσκήνιο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω μ’ αφορμή τη διατύπωση ενός θεωρητικού μοντέλου από τον Eric Hobsbawm. Για τη διαδικασία μετάβασης από την εθνότητα στο έθνος και τον τρόπο ανασυγκρότησης του εθνοτικού ιστορικού υλικού, χρήσιμες είναι οι παρατηρήσεις που κατατέθηκαν κατά καιρούς στο πλαίσιο της συζήτησης για το αν το έθνος προηγείται του εθνικισμού ή το αντίθετο.

Σχετικές είναι και οι απόψεις που υποστηρίζουν ότι το έθνος, στη νεωτερική εκδοχή της εννοίας του, αποτελεί μεν συνέχεια των παραδοσιακών προνεωτερικών εθνικών ομάδων, επιδέχεται όμως και έναν μετασχηματισμό, που οφείλεται και στις απαιτήσεις της νεότερης βιομηχανικής κοινωνίας και στην απομάκρυνση από την παλαιά, θρησκευτικού τύπου, μορφή συνείδησης. Το έθνος, αποτελεί μια νέα κοινότητα σεσχέση με την παραδοσιακή κοινότητα.25 Πάντως στην ελληνική περίπτωση υπάρχει μια ιδιομορφία.

Υπάρχουν ουσιαστικές αποκλίσεις στο ελληνικό παράδειγμα από το μοντέλο που εισηγείται η γραμμική-κατασκευαστική αντίληψη ότι η ιδεολογία του εθνικισμού οδηγεί στη διαμόρφωση έθνους που βασίζεται σ’ ένα επινοημένο σύνολο ιδεολογικών κανόνων και ιστορικών αναπαραστάσεων, όπου το φαντασιακό στοιχείο μετατρέπει το «άδειο» κύριο σημαίνον σε πραγματική ουσία. Με βάση αυτή την αντίληψη δεν μπορεί να εξηγηθεί πώς είναι δυνατόν να υπάρχει η αντίληψη περί συνέχεια των Ελλήνων τον 16ο αιώνα, όταν ο Ιέραξ στο «Χρονικόν περί την των Τούρκων βασιλείας» παραλληλίζει τους υπερασπιστές της Κωσταντινούπολης με τους 300 του Λεωνίδα.

Δεν μπορεί επίσης να εξηγηθεί το πώς είναι δυνατόν πολλές δεκαετίες πριν τη συγκρότηση εθνικού κράτους και την εμφάνιση του Παπαρηγόπουλου να έχει γραφεί η ιστορία του ελληνικού έθνους, όπως στο έργο του Δημητρίου Αλεξανδρίδη «Ελληνικός Καθρέπτης» (Βενετία, 1806) να αναφέρεται σε έναν ενιαίο πληθυσμό από τα προομηρικά χρόνια ως τον 15ο αιώνα. Ο ίδιος συγγράφεας προσθέτει το 1807 σε μια μετάφραση μιας Ιστορίας της Ελλάδος κι ένα τρίτο τόμο με την ιστορία της Ρωμανίας, δηλαδή του Βυζαντίου.

Φαίνεται ότι υπάρχει εθνική συνείδηση συγκροτημένη σε συγκεκριμένους κύκλους διανοουμένων πολύ πριν την εμφάνιση της νεωτερικότητας. Η πρώιμη αυτή εθνική συνείδηση διαδίδεται στη συνέχεια και επικρατεί στις ρωμαίικες μάζες όταν οι ιστορικές συνθήκες το επιτρέπουν. Μετά τη δημιουργία του ελληνικού εθνικού κράτους στις αρχές του 19ου αιώνα, κωδικοποιείται με το παπαρηγοπούλειο σχήμα, το οποίο όμως μ’ έναν παράδοξο τρόπο το βρίσκουμε να πρωτοεκφράζεται 4 αιώνες πριν, από τους βυζαντινούς διανοούμενους του 15ου αιώνα.

1 Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Αθήνα, εκδ. Ψυχογιός, 1988, σελ. 14.

2 Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, ό.π., σελ. 40.

3 Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, Μοντερνισμός και Βυζάντιο, Αθήνα, εκδ. Ίδρμα Γουλανδρή Χορν, 1992, σελ. 30-31.

4 Ν. Γ. Σβορώνος, Ανάλεκτα νεοελληνικής ιστορίας και ιστοριογραφίας, β’ έκδ., Αθήνα, εκδ. Θεμέλιο, 1985, σελ. 150.

5 Νίκος Γ. Σβορώνος, Το ελληνικό έθνος. Γένεση και διαμόρφωση του νέου ελληνισμού, Αθήνα, εκδ. Πόλις, 2004, σελ. 33-35.

6 Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας , ό.π., σελ. 60-61, 133.

7 Ν. Γ. Σβορώνος, «Ανάλεκτα», ό,π., σελ. 153.

8 A. Τoynbee, Οι Έλληνες και οι κληρονομιές τους, εκδ. Καρδαμίτσα, 1992, σ. 187 Για την κατανόηση εκείνης της εποχής και τις ιδεολογικές προσλήψεις των μεσαιωνικών Ελλήνων σημαντικό είναι το έργο Γιώργος Καραμπελιάς, «1204. Η διαμόρφωση του νεώτερου ελληνισμού», Αθήνα, εκδ. Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2006.

9 Κ. Μ. Πλακογιαννάκη, Δημόσιος και ιδιωτικός βίος και πολιτισμός των Βυζαντινών, εκδ. Κυρομάνος, χ.χ., σελ. 157

10 Κ. Μ. Πλακογιάνης, ό.π. Χρήσιμο έργο για να κατανοηθεί ο νέος ελληνισμός είναι το βιβλίο Απόστολος Βακαλόπουλος, Νέος ελληνισμός: Οι ρίζες, η καταγωγή των Ελλήνων και η διαμόρφωση του έθνους 1204 – μέσα του 15ου αι., Αθήνα, εκδ. Σταμούλη, 2008.

11 Για τη μεσαιωνική Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας βλ. Jac. Ph. Fallmerayer, Geschichte des Kaiserthums von Trapezunt, (Ιστορία της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας), 1827 (στα ελληνικά κυκλοφόρησε απ΄ τις εκδ. Κυριακίδη), Αλέξιος Γ. Κ. Σαββίδης, Οι Μεγάλοι Κομνηνοί της Τραπεζούντας και του Πόντου, παράρτημα 25 Αρχείον Πόντου, Αθήνα, 2005.

12 Αχιλλέας Ανθεμίδης, «Η συμβολή του μεγάλου Βησσαρίωνα στη μετάδοση των κλασικών γραμμάτων στη Δύση», β’ έκδ., Θεσσαλονίκη, 1983, σελ. 13.

13 Κωνσταντῖνος Ν. Σάθας, Βιογραφίαι τῶν ἐν τοῖς Γράμμασι διαλαμψάντων Ἑλλήνων, Αθήνα, 1868, σ. 44-45.

14 Δημοσιεύτηκε το 1984 από τον Οδυσσέα Λαμψίδη στο “Αρχείον Πόντου”, τόμ. 39, σελ. 3-72. (John Monfasani, Byzantine Scholars in Renaissance Italy: Cardinal Bessarion and other Émigrés, UK, εκδ. Aldershot, 1995.) Η επιρροή της Δύσης από τους Βυζαντινούς διανοούμενους παρουσιάζεται στο: Gouguenheim, Sylvain, Ο Αριστοτέλης στο Μον-Σαιν-Μισέλ. Οι ελληνικές ρίζες της χριστιανικής Ευρώπης, Αθήνα, εκδ. Ολκός, 2009.

15 βλ. E. J. Hobsbawm, “ Ethnicity and nationalism in Europe today”, περ. Anthropology today, vol. 8 , no. 1. 1992, σελ. 3

16 Το ζήτημα της ελληνικότητας και της συνείδησης λίγο πριν την Άλωση της Πόλης το αναπτύσσει υποδειγματικά η Τόνια Κιουσοπούλου στο βιβλίο της Βασιλεύς ή Οικονόμος. Πολιτική εξουσία και ιδεολογία πριν την Άλωση, εκδ. Πόλις, 2008.

17 Κωσταντίνος Σάθας, «H πρώτη εκ Bενετίας Eλληνική Tυπογραφία», περ. Mελέτη 1905.

18 Ιωάννης Ν. Καρμίρης, Τα δογματικά και τα συμβολικά μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, τομ. Β’ Αθήνα 1953, σ. 789

19 Χαρακτηριστικό είναι ένα απόσπασμα ενός περιηγητή του 1632 στην Ανατολή, που μας παραθέτει η Μαρία Τοντόροβα. Στο “Ταξίδι στο Λεβάντε”, ο Henry Blout λάτρης των Οθωμανών (που τους αποκαλεί Τούρκους, εννοώντας όμως τους οθωμανούς μουσουλμάνους) περιγράφει με την εθνική τους ονομασία τις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες που συνάντησε: «τους Γραικούς, τους Αρμένιους, τους Φράγκους, τους Αθίγγανους, τους Ιουδαίους…» (A voyage into the Levant. Α Breife relation of a Journey,lately performed by Master H.B.Gentleman, Λονδίνο, Andrew Crooke, 1636)

20 Α. Κυριακίδου-Νέστορος, «Ρωμιοί, Έλληνες και Φιλέλληνες», Λαογραφικά Μελετήματα, τόμ. Ι, εκδ. ΕΛΙΑ, Αθήνα, 1989, σελ. 224.

21 Γιώργος Βελούδης, O J. P. Fallmerayer και η γένεση του ελληνικού ιστορισμού, εκδ. Μνήμων, Αθήνα, 1982, σελ. 19.

22 Σπύρος Βρυώνης, ό.π., σελ. 542.

23 Νεοκλής Σαρρής, ό.π., σελ. 47.

24 Αναφορά της Μαρία Τοντόροβα, »Τα Βαλκάνια: από την ανακάλυψή τους στην ‘κατασκευή’ τους», στο Εθνικό Κίνημα στα Βαλκάνια, Αθήνα, εκδ. Θεμέλιο, 1996, σελ. 77.

25 Νίκος Δεμερτζής, «Πότε δημιουργήθηκε το ελληνικό έθνος», εφημ Το Βήμα, 6-2-2005, Πέτρος Θεοδωρίδης, Μεταμορφώσεις της ταυτότητας, Θεσσαλονίκη, εκδ. Αντιγόνη, 2004, Διονύσιος Α.Ζακυθηνός, «Μεταβυζαντινή και Νεωτέρα Ελληνική Ιστοριογραφία», Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, 1974. Ν. Βλάχος, Ο Θεσσαλός λόγιος Δημήτριος Αλεξανδρίδης (Τυρναβίτης) εκδότης του ‘Ελληνικού Τηλεγράφου’ (1812-1836), Αθήνα, 1976.

 

————————————————————————————-

Oι διαφημίσεις που βλέπετε στο τέλος των αναρτήσεων και δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με τη θεματολογία του μπλογκ μας, προέρχονται από τη WordPress  και δεν αποφέρουν κανένα οικονομικό όφελος στο ιστολόγιο μας.

Advertisement

9 Σχόλια

 1. Κύριε Αγτζίδη,
  προσεκτική και ζυγισμένη επιστημονικά η τοποθέτησή σας κατά την ταπεινή μου γνώμη.
  Μια σύντομη μόνον παρατήρηση και αν θέλετε μπορείτε να την σχολιάσετε:
  Μπορεί να είναι σαφές πλέον ότι η ελληνική συνείδηση, ως νεοελληνική μεν αλλά ελληνική παραταύτα, έχει γεννηθεί πολύ πριν την ώριμη νεωτερικότητα, στα βάθη της ιστορίας, κάπου εκεί στο ύστερο «βυζάντιο», αλλά παρά τα πολιτισμικά εθνοτικά στοιχεία (γλώσσα, στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού, νοοτροπίες κ.λπ) πριν την πρώϊμη αναγέννηση της ελληνικής συνείδησης υπάρχει ένα μεγάλο και όχι αμελητέο κενό που είναι καλυμμένο από μιαν ρωμέϊκή ή ρωμαΪκή νεορωμαϊκή/χριστιανορωμαϊκή συνείδηση και πολιτειακή μορφή κ.λπ.
  Αυτό το κενό αν εξετασθεί δεν αφήνει περιθώρια για να ασκηθεί ούτως ειπείν καμία μορφή ιστορικού διηνεκισμού, της μορφής Σβορώνου ή και άλλων, εφόσον δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο ελληνικού αυτοπροσδιορισμού σε μια περίοδο πολλών αιώνων, ούτε στην ελίτ ούτε στον λαό.
  Αυτό ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι πρέπει να υποτιμάται ο ελληνογενής ρωμαϊκός όμως χριστιανικός πολιτισμός του «βυζαντίου» ούτε ότι θα ακολουθήσουμε μιαν παρανοειδή αντίληψη όπως των «νεοπαγανιστών» που αναφέρατε στην προηγούμενη ανάρτησή σας.
  Απλά η «ελληνική μεσαιωνική αυτοκρατορία» είναι ένα μύθευμα, ένα εθνικιστικό ψεύδος, το οποίο μόνον όπλα στους «εκσυγχρονιστές» δίνει για να επιβεβαιώνουν την αθλιότητα της εθνικιστικής ελληνικής ιστοριογραφίας και έτσι μαζί με τα νερά να πετάνε και το μωρό, μαζί με τα ξερά να καίνε σκοπίμως και τα χλωρά.
  Νομίζω πως η γνώση και η αποδοχή του κενού στην εθνική ιστορία, η πλήρης απομυθοποίηση του «παπαρηγοπουλισμού» και του ακόμα χειρότερου «σβορωνισμού» δεν σημαίνει επ΄ουδενί μυθοποίηση της αρχαίας ελλάδας και υποτίμηση της βυζαντινής χριστιανικής περιόδου κ.λπ.
  Κάπου τα πράγματα έχουν μπερδευτεί και είναι κρίμα να χανόμαστε και σεις και όσοι δεν είναι ούτε εθνικιστιστές ούτε υπερμοντερνιστές υπερδιεθνιστές μέσα στις συμπληγάδες πέτρες των προηγούμενων που είναι και φανατικοί.
  Θεωρώ λοιπόν χρήσιμο, από μέρους σας, να αποστασιοποιηθείτε από τους οχληρούς και μάλιστα όχι μόνον αντικομμουνιστές (αυτό μπάζει, έτσι όπως έχει χρησιμοποιηθεί από το κκε) αλλά και αντιαριστερούς αντιδημοκράτες που έχουν «μολύνει» την νέα προσπάθεια ανθρώπων όπως και σεις και καταστρέφουν ό,τι πάει να χτιστεί πέραν αυτών των συμπληγάδων που προανέφερα..

 2. Ένα κείμενο του Καλδέλη:

  Click to access kaldellis-books-journal.pdf

  και

  ένα του Στουραϊτη:

  Reinventing Roman Ethnicity in High and Late Medieval Byzantium, Medieval Worlds 5 (2017) 70-94

  https://www.academia.edu/33717349/Reinventing_Roman_Ethnicity_in_High_and_Late_Medieval_Byzantium_Medieval_Worlds_5_2017_70-94_open_access_

  ———–

  Επίσης μια συνέντευξη με τον Γιάννη Στουραΐτη για τις συλλογικές ταυτότητες στο Βυζάντιο:

  https://graecushaereticus.wordpress.com/2016/06/16/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%90%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B9/

 3. Β on

  ΠΩΣ Η ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΜΙΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

  Όλα ξεκίνησαν το 330 μ.χ. όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος μετέφερε την έδρα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη την οποία ο ίδιος είχε ιδρύσει στη θέση της παλαιάς πόλης του Βύζαντος, αποικίας των Μεγαρέων. Εξήντα πέντε χρόνια αργότερα (395 μ.χ.), η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διασπάστηκε στη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (ΔΡΑ) με έδρα τη Ρώμη και στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (ΑΡΑ) με έδρα την Κωνσταντινούπολη. Συνέβη όμως η Πολυεθνική ΑΡΑ να περιλαμβάνει λαούς που μιλούσαν κατά βάση την Κοινή Ελληνιστική γλώσσα. Είχε φροντίσει γι’αυτό ο ίδιος ο Μεγαλέξανδρος κατά τη σύντομη βασιλεία του. Όπως αναφέρει ο Πλούταρχος : «Αλέξανδρος, τρισμυρίους παίδας Περσών επιλεξάμενος, εκέλευσε γράμματα μανθάνειν ελληνικά». Ήταν μια αρχή. Την προσπάθεια συνέχισαν αποτελεσματικά οι διάδοχοί του. Την συνοψίζει ο Καβάφης στο ποίημα με τον τίτλο : 200 π.χ. :
  «Εμείς οι Αλεξανδρείς, οι Αντιοχείς, οι Σελευκείς
  Και οι πολυάριθμοι επίλοιποι Έλληνες Συρίας και Αιγύπτου,
  Και οι εν Μηδία, και οι εν Περσίδι, και όσοι άλλοι,
  Με τις εκτεταμένες επικράτειες, με την ποικίλη δράση
  Των στοχαστικών προσαρμογών,
  Και την Κοινήν Ελληνική Λαλιά
  Ως μέσα στη Βακτηριανή την πήγαμε ως τους Ινδούς.»
  Έξαλλου, ο Κικέρων (1ος αιώνας π.χ.), μέγιστος των Ρωμαίων ρητόρων, συγγραφέας και πολιτικός, απευθυνόμενος σε φίλο του, έγραψε : «Αν νομίζουν μερικοί ότι, γράφοντας στίχους στα λατινικά και όχι στα ελληνικά, θα αποκτήσουν μεγαλύτερη δόξα, πλανώνται πλάνην οικτράν. Η ελληνική γλώσσα ομιλείται από όλα σχεδόν τα έθνη.» Ο ίδιος είπε : «ει οι θεοί διαλέγονται, την των ελλήνων γλώτταν χρώνται.» Ήταν λάτρης του πολιτισμού και της γλώσσας των ελλήνων, όπως και οι περισσότερες μεγάλες ρωμαϊκές προσωπικότητες. Είχαν λάβει ελληνική μόρφωση και μιλούσαν ελληνικά. Ο Οράτιος έγραψε : «Η υποδουλωμένη Ελλάδα κατέκτησε τον τραχύ κατακτητή της.» Ο νικητής του Αντωνίου και της Κλεοπάτρας στο Άκτιο (331 π.χ.) Οκτάβιος, ο οποίος έγινε αυτοκράτορας με το όνομα Αύγουστος, ήθελε να πιστεύει, καθώς και άλλοι Ρωμαίοι, ότι ήταν απόγονοι ελλήνων αποίκων. Την άποψη αυτή υποστήριξε στο έργο του «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» ένας σημαντικός παράγων του ελληνισμού της Ρώμης, ο Διονύσιος ο Αλικαρνασεύς. Ο Αύγουστος πέθανε με ένα στίχο του Μενάνδρου στα χείλη. Ο Ιούλιος Καίσαρ ξεψύχησε με το ελληνικό : «Και συ τέκνον Βρούτε»; Ο Νέρων έλεγε ότι γι’αυτόν μία γλώσσα υπήρχε, η ελληνική. Μετέφραζε Αισχύλο και διέπρεψε ως ερμηνευτής τραγωδιών. Ο Κλαύδιος, ακόμα και στις παρεμβάσεις του στη Σύγκλητο χρησιμοποιούσε την ελληνική γλώσσα.
  Όλα αυτά και κυρίως οι μαρτυρίες του Κικέρωνα, αλλά και του Καβάφη, όπως την εκφράζει στο προαναφερθέν ποίημά του, δείχνουν πόσο είχε ριζώσει στον τότε γνωστό κόσμο η ελληνική γλώσσα. Ήταν, κατά συνέπεια, αναπόφευκτο να έχουμε διγλωσσία στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία : Επίσημη γλώσσα του κράτους, η λατινική, καθομιλουμένη η κοινή ελληνιστική. Αυτό κράτησε μέχρι τον 7ον αιώνα μ.χ. Τότε, ο Αυτοκράτωρ Ηράκλειος καθιέρωσε ως επίσημη γλώσσα της αυτοκρατορίας την ελληνική.
  Η ελληνική γλώσσα βγήκε λοιπόν νικήτρια στη διαμάχη με τη λατινική. Έτσι, η πολυεθνική Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, βυζαντινή, όπως συνηθίζουμε να την ονομάζουμε, από δίγλωσση έγινε μονόγλωσση με μοναδική γλώσσα την ελληνική. Η πασίγνωστη βυζαντινολόγος, κυρία Αρβελέρ θεωρεί ότι άκριτα την ονομάζουμε «βυζαντινή». «Ρωμανία» ήταν το όνομά της. Την άποψη αυτή υποστηρίζει και ένας άλλος βυζαντινολόγος, του Kings’College του Λονδίνου, ο κ. Διονύσης Σταθακόπουλος στο προσφάτως κυκλοφορήσαν βιβλίο του «Μικρή Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας». Κι’αυτό μέχρι το 800 μ.χ., οπότε, όπως αναφέρει ο κ. Σταθακόπουλος, πολλοί άρχισαν να αποκαλούν ελληνική την αυτοκρατορία. Η κυρία Αρβελέρ επαναλαμβάνει στο πρόσφατο βιβλίο της «πόσο ελληνικό είναι το Βυζάντιο ;» αυτό που έγραψε και αλλού : «Αδιόρθωτοι εμείς (οι Νεοέλληνες) ονειροπόλοι, μιλάμε για Αγία Σοφιά και κλαίμε για την Πόλη.» Ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται η ιστορική αλήθεια, ως ελληνική έχει εγγραφεί στο ελληνικό συλλογικό υποσυνείδητο η βυζαντινή ή, όπως αλλιώς έχει ονομασθεί, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Εδώ έχει θέση αυτό που έγραψε ο Βολταίρος : «Στην ζωή είναι αδιάφορο αν κάτι είναι πέρα για πέρα αληθινό ή αν έχει περάσει για αληθινό». Ούτως ή άλλως, ήταν μία λαμπρή νίκη της πανίσχυρης, της υπέροχης ελληνικής γλώσσας. Μία κατάκτηση χωρίς πολέμους, αιματοχυσίες και βαρβαρότητες.
  Εν κατακλείδι, έχουμε μεν ένα πολυεθνικό κράτος, αλλά ελληνόφωνο και με ελληνική παιδεία. Κράτος ελληνικό, σύμφωνα με τη ρήση του Ισοκράτη : «Έλληνες είσιν οι της ημετέρας παιδείας μετέχοντες.» Την ίδια ιδέα εξέφρασε, 18 αιώνες αργότερα και ο βυζαντινός φιλόσοφος Πλήθων ο Γεμιστός : «Έλληνες εσμέν ως ή τε ή φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρούσιν.» Αυτό το ελληνόφωνο κράτος έσωσε δύο φορές την Ευρώπη από την ισλαμική αραβική πλημμυρίδα τον 7ο και 8ο αιώνα. Το υποστήριξε ο διάσημος ιστορικός René Gousset της Γαλλικής Ακαδημίας, υπενθυμίζοντας ότι : Οι Άραβες είχαν πολιορκήσει την Κωνσταντινούπολη το 673 και αποκρούστηκαν από τον Κωνσταντίνο Πωγωνάτο, καθώς και το 717 και αποκρούστηκαν από τον Λέοντα Ίσαυρο. Τι θα γινόταν αν ο βυζαντινός φράχτης είχε υποχωρήσει ; Απλούστατα, η αδύνατη τότε Ευρώπη θα είχε κατακλυσθεί από τη μουσουλμανική πλημμυρίδα με αποτέλεσμα : Καμία Αναγέννηση δεν θα ήταν δυνατή αφού το ευρωπαϊκό ποτάμι θα είχε αποκοπεί από την ελληνική πηγή του. Όταν το 1453 πραγματοποιήθηκε η μουσουλμανική κατάκτηση από τους Τούρκους, η Δύση είχε φθάσει στην ακμή της και μπορούσε να αντισταθεί και να πραγματοποιήσει την αναγέννηση, με τη βοήθεια και των Ελλήνων που είχαν έρθει από το Βυζάντιο. Όπως και έγινε με τις δύο αποτυχημένες οθωμανικές πολιορκίες της Βιέννης, τον 16ο και τον 17ο αιώνα. Το ίδιο είχε συμβεί 12 αιώνες πρωτύτερα όταν η Ελλάδα αντιστάθηκε επιτυχώς στον Δαρείο και στον Ξέρξη. Αν αυτό δεν είχε συμβεί και η Αθήνα, μαζί με ολόκληρη την Ελλάδα είχε απορροφηθεί από την περσική αυτοκρατορία, ο δυτικός πολιτισμός θα είχε στραγγαλιστεί στο λίκνο του.
  Επανερχόμενοι στο θέμα της ελληνικής γλώσσας, σημειώνουμε ότι, καθόλη την χιλιόχρονη βυζαντινή περίοδο, αλλά και αργότερα, η γλώσσα μας εμφανίζεται με δύο μορφές :
  -Την Κοινή Ελληνιστική η οποία εξελίσσεται μακριά από κάθε σχολική επιρροή. Μέσω αυτής εκφράζεται ο απλός λαός.
  -Την Αττικίζουσα λόγια, αριστοκρατική. Μέσω αυτής εκφράζεται η κρατική εξουσία και βασικά, η εκκλησία.
  Ας δούμε τώρα, πολύ συνοπτικά, πώς δημιουργήθηκε και πώς εξελίχθηκε αυτή η διμορφία της ελληνικής γλώσσας. Αναφέρεται και ως διγλωσσία, αδόκιμα, εφόσον πρόκειται για δύο μορφές της ίδιας γλώσσας. Στην κλασσική περίοδο του ελληνισμού υπήρχαν διάφορες διάλεκτοι (Αττική, Ιονική, Δωρική, Αιολική, Μακεδονική κ.α.). Τη γλωσσική ενότητα του ελληνισμού προετοίμασαν οι εμπορικές συναλλαγές, οι πανελλήνιοι αγώνες, τα κοινά Ιερά (Δελφοί, Ολυμπία, Ελευσίνα), η λογοτεχνία και οι διάφορες συμμαχίες μεταξύ των πόλεων – κρατών. Αποφασιστική ώθηση για την ομογενοποίηση, απλούστευση και σταθερότητα της γλώσσας έδωσε η μακεδονική ηγεμονία. Ωστόσο, η διάλεκτος που χρησίμευε ως οδηγός για την ομογενοποίηση ήταν η Αττική , την οποία, άλλωστε, είχε υιοθετήσει η μακεδονική δυναστεία ως επίσημη γλώσσα του Βασιλείου.
  Έτσι προέκυψε η Κοινή Ελληνιστική , η οποία διαδόθηκε στα πέρατα των κατακτήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όπως ήταν φυσικό, στην ομιλούμενη από διάφορα έθνη Κοινή Ελληνιστική, παρεισέφρησαν ξένες λέξεις και οι άνθρωποι συχνά εκφραζόντουσαν με «βαρβαρισμούς», και «σολοικισμούς». Την τάση αυτή αναφέρει πολύ εκφραστικά ο Καβάφης στο ποίημα «Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης». Ήταν μια εξέλιξη που δεν άρεσε στην πνευματική ελίτ της Αθήνας, αλλά και της ελληνόφωνης Ρώμης. Αντέδρασε λοιπόν με το σύνθημα : «πίσω ολοταχώς στον δόκιμο αττικό λόγο του Λυσία και του Πλάτωνα.» Έτσι δημιουργήθηκε το αττικιστικό κίνημα που αποτέλεσε, από τον 1ο αιώνα, την απαρχή της διμορφίας της ελληνικής γλώσσας. Οι υπέρμαχοι της γλωσσικής καθαρότητας και ανεπιμειξίας δεν ήθελαν να αποδεχτούν την αυταπόδεικτη αλήθεια ότι η γλώσσα εξελίσσεται. Το ποτάμι της Κοινής Ελληνιστικής είχε ωστόσο προχωρήσει και ήταν αδύνατον να γυρίσει πίσω.
  Στις τάξεις των Αττικιστών είχαν προσχωρήσει και οι πολέμιοι του Χριστιανισμού. Αυτοί, ως εκπρόσωποι της υψηλής διανόησης, καταφρονούσαν, τόσο την απλοϊκή διδασκαλία, όσο και την ανεπιτήδευτη γλώσσα των Ευαγγελίων. Παρά ταύτα, η επίσημη Χριστιανική Εκκλησία αποδέχτηκε ουσιαστικά τον αττικισμό. Στην Αττικίζουσα λόγια εκφράστηκαν οι Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας, με τους «μελιρρύτους ποταμούς της σοφίας» τους. Σ’αυτήν γράφτηκαν τα πρακτικά των 6 Οικουμενικών Συνόδων που διαμόρφωσαν την ορθοδοξία. Στον αττικισμό καταλογίζεται ο διχασμός, η διμορφία της ελληνικής γλώσσας η οποία ταλαιπώρησε το έθνος επί δύο χιλιάδες χρόνια και βάθυνε το χάσμα μεταξύ πεπαιδευμένων και απλού λαού. Θετική θεωρείται η συμβολή του αττικισμού στην προστασία της γραπτής κυρίως γλώσσας από την αθρόα εισροή λατινικών λέξεων, καθώς και στην υπεράσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς του κλασσικού κόσμου από την μισαλλοδοξία των φανατικών πρώτων χριστιανών.
  Η εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας πέρασε από διάφορα στάδια. Προς το τέλος του «ελληνικού Μεσαίωνα», όπως έχει ονομασθεί η περίοδος της οθωμανικής κυριαρχίας, διάφοροι έλληνες λόγιοι της διασποράς, ασχολήθηκαν σοβαρά με τη γλώσσα. Προσπάθησαν να διαμορφώσουν ένα γλωσσικό όργανο που θα επέτρεπε στο έθνος να πλησιάσει τα πολιτιστικά επιτεύγματα της Δύσης (διαφωτισμός) και να προετοιμαστεί για την επανάσταση. Εμφανίζονται δύο ακραίες απόψεις : Ο Ευγένιος Βούλγαρης και μερικοί άλλοι πίστευαν ότι μόνο η αρχαία γλώσσα μπορούσε να αποδώσει με ακρίβεια τα υψηλά φιλοσοφικά νοήματα. Στην αντίπερα όχθη, οι Ιωάννης Βούλγαρης και Αθανάσιος Ψαλίδας ήθελαν η γλώσσα να γράφεται όπως μιλιέται, π.χ. «γραφί Ρομέου προς Ρομέο για τη γλόσα του». Βρέθηκε όμως ο Αδαμάντιος Κοραής (1748 – 1833), ο οποίος χάραξε τη μέση οδό διακηρύττοντας ότι : αφενός, η επιστροφή στην αρχαία είναι αδύνατος, αφετέρου, επιβάλλεται η ανάγκη καθαρισμού της καθομιλουμένης από πλήθος ξένων λέξεων, κυρίως τουρκικών ώστε, με κατάλληλο εμπλουτισμό από την αρχαία γλωσσική παράδοση, να ανεβεί ποιοτικά. Ο καθαρισμός αυτός της καθομιλουμένης συνεχίστηκε από τους λογίους του 19ου αιώνα και έτσι προέκυψε η καθαρεύουσα, η οποία υπήρξε η επίσημη γλώσσα του κράτους μέχρι το 1976. Τότε, με νόμο, καθιερώθηκε η καθομιλουμένη (δημοτική) ως επίσημη γλώσσα του κράτους και μ’αυτόν τον τρόπο έληξε το «γλωσσικό ζήτημα» που διήρκησε δύο αιώνες.
  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σημερινή καθομιλουμένη διαφέρει πολύ από εκείνη της περιόδου τουρκοκρατίας, όταν η σχολική εκπαίδευση ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, Κατά τη διάρκεια της συνύπαρξης καθαρεύουσας και δημοτικής λειτούργησε ένα είδος όσμωσης μεταξύ των δύο μορφών της γλώσσας. Πολλές από τις καινούργιες λέξεις προερχόμενες από την αρχαία παράδοση, οι οποίες είχαν εισαχθεί στην καθαρεύουσα, περνούσαν σταδιακά στην καθομιλουμένη με ρυθμό ανάλογο του ρυθμού αύξησης των ατόμων που ακολουθούσαν Μέση Εκπαίδευση. Επίσης, στη σύγχρονη μορφή της γλώσσας, προφορικής και γραπτής, έχουν ενσωματωθεί και εκφράσεις της αρχαίας ή της λόγιας καθαρεύουσας. Την εμπλουτίζουν και την καθιστούν πιο εκφραστική. Πχ. Τουτέστιν, εντούτοις, εν τω μεταξύ, φερειπείν, ειρήσθω εν παρόδω, θεού θέλοντος κλπ.

  Άγγελος Ζαχαρόπουλος
  Επίτιμος Διευθυντής Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Τ. Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Γεωργίας

 4. Ο ΜΥΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ (μέρος 1ο)

  Του Πρωτ. Γεωργίου Μεταλληνού

  Ένα από τα ηχηρότερα επιχειρήματα των Νεοπαγανιστών εναντίον του Χριστιανισμού είναι το περί συστηματικής και οργανωμένης δήθεν καταστροφής των αρχαίων μνημείων, που έχει προσλάβει την μορφή ενός στερεότυπου μύθου, αναπαραγώμενου κατά της περιστάσεις.

  Και το ότι, μέσα στο ανταποδοτικό πάθος πολλών «χριστιανών», που τον 4ο αιώνα πέρασαν στην εποχή της «revanche», κατεστράφησαν αρχαιοελληνικά μνημεία, που συντηρούσαν την λατρεία των ειδώλων, είναι γεγονός. Μόνο όμως μέσα στις νοοτροπίες της εποχής είναι δυνατό να επιχειρηθεί στο σημείο αυτό επιστημονική ερμηνεία.

  Αρκεί να μελετήσει κάποιος το νεανικό έργο του Μ. Αθανασίου «Κατά ειδώλων»(1), για να κατανοήσει το θεολογικό υπόβαθρο τέτοιων ενεργειών. Άλλωστε, η ιστορία δεν ασχολείται με κατάρες, αλλά με ερμηνείες. Επιστημονική προσέγγιση των πραγμάτων μας προσφέρει δυνατότητες ασφαλέστερων κρίσεων και συμπερασμάτων.

  Επικαλούμεθα τα πορίσματα της έρευνας διακεκριμένων αρχαιολόγων, που συνοψίζουν τα δεδομένα μακροχρόνιων επιστημονικών ερευνών, συναδέλφων τους, αλλά και δικών τους.

  Το 1994 δημοσιεύθηκε μελέτη της κας Πολύμνιας Αθανασιάδη, καθηγήτριας του Παναπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Το λυκόφως των θεών στην Ανατολική Μεσόγειο:
  Στοιχεία ανάλυσης για τρείς επιμέρους περιοχές» (2). Η κα Αθανασιάδη, με βαθειά γνώση και επιμέλεια, αξιοποιεί τα δεδομένα των ερευνών του χώρου της για το επίμαχο θέμα.

  Πρώτα επιλέγει «τρεις περιοχές της αυτοκρατορίας με διαφορετική γεωγραφική φυσιογνωμία, ιστορικό υπόβαθρο και δημογραφική σύνθεση», εξασφαλίζοντας έτσι για την έρευνά της μεγαλύτερη αξιοπιστία. Οι περιοχές Δε αυτές είναι η Ελλάδα, η Κωνσταντινούπολη και η Συρία-Παλαιστίνη.

  Έτσι αντιμετωπίζει εύκολα «τις γενικεύσεις του Λιβανίου», όσο και τον «υπερβολικά μεγάλο αριθμό φιλολογικών μαρτυριών» σε χριστιανούς και εθνικούς συγγραφείς για την καταστροφή ναών, που καταντά, όπως λέγει, «ύποπτος»! «Στην προσπάθειά τους να ηρωοποιήσουν επισκόπους και αυτοκράτορες, σε μια περίοδο, κατά την οποία ο θρησκευτικός φανατισμός θεωρείται αρετή, συχνά οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς απέδιδαν σ’ αυτούς φανταστικές καταστροφές ναών ή, στην καλύτερη περίπτωση, μεγαλοποιούσαν τα ηροστράτεια ανδραγαθήματά τους».

  Από την άλλη μεριά, επιπολάζει η κινδυνολογία των εθνικών, για να παρουσιάσουν «τους εαυτούς τους ως μάρτυρες και την κοσμοθεωρία τους ως αντικείμενο συστηματικού και βάναυσου διωγμού, που διεξήγετο παράνομα, στο πλαίσιο μιας θεωρητικά ανεξίθρησκης αυτοκρατορίας». Γι’ αυτό η αντικειμενική συγγραφέας συνιστά «επιφυλακτική στάση» στις όποιες κρίσεις. Η ανεξιθρησκεία άλλωστε των αυτοκρατόρων, όπως ο Μ. Κωνσταντίνος, είναι αποδεδειγμένη.

  Η μεταφορά ειδωλολατρικών μνημείων στην νέα πρωτεύουσα (Κωνσταντινούπολη- Νέα Ρώμη) για την διακόσμησή της ναι μεν εμποδίζει τη συνέχεια τοπικών λατρειών, αλλά τα αναδεικνύει ακόμη περισσότερο στην ίδια την χριστιανική, αργότερα, πρωτεύουσα.

  Εν τούτοις ο Μ. Κωνσταντίνος «επιδίωξε συστηματικά να εξασφαλίσει για την πόλη του την συνδρομή όλων των θείων δυνάμεων». Έτσι εκτός από χριστιανικούς ναούς ( Αγία Ειρήνη, Άγιοι Απόστολοι) αφιέρωσε και δύο ναούς σε εθνικές θεότητες, τη Ρέα και τη θεά Τύχη.

  Συνεχίζει όμως η κα Αθανασιάδη: «Σε τόπους όπως η Αθήνα και οι Δελφοί, κανόνας είναι, ότι τα μεταγενέστερα στρώματα έχουν καταστραφεί από τους ίδιους τους αρχαιολόγους στην προσπάθειά τους να φτάσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο κλασικό υπόστρωμα». Τις παρατηρούμενες καταστροφές αποδίδουν οι αρχαιολόγοι στους σεισμούς, τις βαρβαρικές επιδρομές (4ος-6ος αιώνας) και την εγκατάλειψη.

  Τα αρχαία μνημεία των Αθηνών και των Δελφών έμειναν απείραχτα από τους χριστιανούς. Η μετατροπή τους σε χριστιανικές εκκλησίες δείχνει περίτρανα τη συνείδηση της ιστορικής συνέχειας, όσο και αν αυτό δεν ικανοποιεί τους σημερινούς αρχαιολάτρες.

  Όπως συνηθίζω να λέγω, Πατέρες όπως οι Τρεις Ιεράρχες, όχι μόνο Έλληνες ήταν, αλλά και φορείς υψηλής ελληνικής παιδείας. Δεν ήταν επήλυδες που ενέσκηψαν στον ελληνικό χώρο, για να «θύσουν και απολέσουν», αλλά Έλληνες, που γνώριζαν να αποτιμούν αντικειμενικά τα πράγματα, έξω από φανατισμούς και εξαλλοσύνες. Τα κριτήριά τους ήταν πνευματικά. Γνώριζαν την ειδωλική πλάνη, αλλά δεν ήταν ικανοί για βιαιότητες.

  Την συνείδηση της ιστορικής συνέχειας των Ελλήνων- Χριστιανών, που δεν απέρριψαν τον πολιτισμό των προγόνων τους, αλλά μόνον την θρησκεία τους – η οποία δεν ήταν παρά νοσταλγία της εν Χριστώ αληθείας, όπως επεσήμανε ήδη ο Απόστολος Παύλος στον Άρειο Πάγο των Αθηνών(3)- υποστηρίζει και η κα Αθανασιάδη: « Οι εκκλησίες και τα παρεκκλήσια, που βρέθηκαν σπαρμένα γύρω και μέσα από το τέμενος του Απόλλωνα (στους Δελφούς), υπογραμμίζουν την συνέχιση της θρησκευτικής παράδοσης του τόπου».

  Όπως άλλωστε θρησκειολόγοι και λαογράφοι έχουν παραδεχθεί, αν «ξυπνούσε» σήμερα ένας αρχαίος Έλληνας και βρισκόταν σε ένα χριστιανικό πανηγύρι, δεν θα ένιωθε ξένος στο περιβάλλον. Είναι Δε χαρακτηριστικό, ότι πολλοί σήμερα επικριτές της ορθοδόξου λαϊκής θρησκευτικότητας, κυρίως της ελληνικής, σ’ αυτό το επιχείρημα καταφεύγουν, λησμονώντας ότι η ελληνική θρησκευτικότητα παρέμεινε ακέραιη, άλλαξε όμως ο προσανατολισμός της.

  Άλλωστε, η ελληνική πολυθεϊα δεν ήταν, κατά πολλούς θρησκειολόγους (π.χ. Λ. Φιλιππίδης), παρά θεοποιητική υποστασιοποίηση των ιδιοτήτων της μιας θεότητος. «Ο βανδαλισμός ιερών αντικειμένων (από Χριστιανούς Έλληνες) ήταν πράξη σπάνια στην Ελλάδα», δέχεται η κα Αθανασιάδη. Τέτοιες περιπτώσεις ήταν μεμονωμένες.

  «Η γενική εντύπωση από την Ελλάδα είναι ότι η φθίνουσα αρχαία πίστη ενέπνεε στους νεοφώτιστους χριστιανούς, παρά την δομική μισαλλοδοξία της θρησκείας τους, σεβασμό και συχνά κάποια συγκίνηση».

  Ακόμη και ο όχι και τόσο ανεξίθρησκος Κωνστάντιος 337-361) «δεν φαίνεται να πείραξε ναούς», αλλά και «οι καλλιεργημένοι Χριστιανοί του αυτοκρατορικού περιβάλλοντος αντιμετώπισαν τα αρχαία ιερά ως έργα τέχνης και όχι ως κατοικία δαιμόνων».

  Οι φανατικοί, βέβαια, δεν έλειπαν – όπως σε κάθε εποχή -, αλλά οι προτροπές τους για καταστροφή, κατά κανόνα, έπεφταν στο κενό. Ως την εποχή του Ιουστινιανού εισέρεαν αρχαία εθνικά μνημεία στην Κωνσταντινούπολη.

  Μόνο εκεί, που δεν υπήρχε «επαφή με την αστική παιδεία του ελληνορωμαϊκού κόσμου», εκτός δηλαδή του ιστορικού ελληνικού χώρου, και όπου «η παραδοσιακή θρησκεία είχε ισχυρές ρίζες», παρατηρείτε φανατισμός και γίνονται καταστροφές. Αυτό συνέβαινε περισσότερο στην Ανατολή (Συρία – Φοινίκη – Παλαιστίνη).

  Η κα Αθανασιάδη όμως ερμηνεύει με τα επιστημονικά κριτήριά της τις συμπεριφορές και σε περιοχές, όπως η Συρία: «…Εδώ δεν έχουμε μια αμιγή περίπτωση θρησκευτικού φανατισμού, αλλά ένα ξέσπασμα κοινωνικού και φυλετικού μίσους, ένα υποσυνείδητο εθνικό κίνημα με αμφίεση βέβαια, θρησκευτική».

  Και αυτό στηρίζεται σε έρευνες διαφόρων ειδικών. Με αυτό το κριτήριο μπορούν να ερμηνευθούν και μεταγενέστερες συμπεριφορές, χωρίς βέβαια, να αγνοούνται και οι προκλήσεις των εθνικών ομάδων. Όπου δεν κυριαρχούν προκλήσεις(προβοκάτσιες), οι συμπεριφορές μένουν ανεξέλεγκτες.

  Σκόπιμα βέβαια εκμεταλλευθήκαμε καθ’ υπερβολήν την έρευνα της εκλεκτής συναδέλφου, διότι προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για την ερμηνεία και κατανόηση πραγμάτων, που η κακοπιστία, κακεντρέχεια, αλλά και ανθελληνική σκοπιμότητα των ξένων κέντρων συστηματικά παρερμηνεύει.

  Τα πορίσματα της κας Αθανασιάδη μου επιβεβαίωσε σε μια σπουδαιότατη για μένα, επικοινωνία μας (19-07-2000) και ο γνωστός αρχαιολόγος και αείμνηστος φίλος Άγγελος Χωρέμης, ερμηνεύοντας την περίπτωση του Μ. Θεοδοσίου. Κατά την γραπτή του δήλωση, «το διάταγμα του Θεοδοσίου του Μεγάλου (191-193 μ.χ.) αναφέρει απαγόρευση λατρείας σε αρχαία ιερά και την είσοδο στους ναούς, δεν εντέλλεται όμως την καταστροφή τους.
  Άλλωστε δεν φαίνεται ανασκαφικά τουλάχιστον τέτοια καταστροφή.

  Τα μεγάλα κέντρα της αρχαίας λατρείας, εκείνα ακριβώς που θα έπρεπε λογικά να υποστούν την μεγαλύτερη καταστροφή, όπως οι Δελφοί, η Ολυμπία, η Δωδώνη, τα ιερά των Αθηνών κ.α. δεν φαίνεται ανασκαφικά τουλάχιστον να έπαθαν ζημιές από ανθρώπινο χέρι στα τέλη του 4ου αιώνα.

  Εξάλλου, πολλοί ναοί της αρχαίας λατρείας σώθηκαν ως τις μέρες μας σχεδόν ανέπαφοι, κυρίως στην κάτω Ιταλία και την Σικελία, όπου επίσης βασίλευε ο Μ. Θεοδόσιος, αλλά και στην κυρίως Ελλάδα, όπως το συγκρότημα της Ακροπόλεως των Αθηνών, ο ναός του Ηφαίστου (Θησείον) και ο ναός του Ιλισσού».

  Μάλιστα στον Θεοδοσιανό Κώδικα (XVI 10,25) «επιτρέπεται στους Χριστιανούς να μετατρέπουν τους αρχαίους ναούς σε χριστιανικούς» και γι’ αυτό δεν καταστράφηκαν, αλλά σώθηκαν αυτούσιοι (βλ. τον αρχαίο ναό κάτω από τον ανηγερμένο από την Αγία Ελένη τον Δ’ αιώνα ναό της Παναγίας της Καταπολιανής ή Εκατονταπυλιανής στην Πάρο που ανεκάλυψε ο μεγάλος αρχαιολόγος Α. Ορλάνδος).

  Κατά τον επιφανή βυζαντινολόγο Διονύσιο Ζακυνθηνό η διάταξη αυτή έγινε ακριβώς, για να σωθούν οι ναοί. «Δεν υπάρχει, λοιπόν, καμμία κρατική πολιτική, που να ενθαρρύνει την καταστροφή αρχαίων ιερών». «Αυτό που πράγματι έγινε, είναι καταστροφές και ακρότητες σε τοπικό επίπεδο, από φανατικούς εκκλησιαστικούς και πολιτικούς παράγοντες, κυρίως εναντίον αγαλμάτων αρχαίων θεοτήτων με συνηθέστερο το φαινόμενο της ρινοκοπής και καταστροφής των προσώπων. (Δεν πρέπει πάντως να θεωρούμε ότι κάθε κατεστραμένο άγαλμα μαρτυρεί και χριστιανικό βανδαλισμό.

  Πολλά κατεστράφησαν από άλλες αιτίες και πάρα πολλά μεταφέρθησαν στην Κωνσταντινούπολη, για τον στολισμό της καινούργιας πρωτεύουσας). Οι άνθρωποι αυτοί εξαγρίωναν τον όχλο, πράγμα όχι δύσκολο, αν σκεφτούμε ότι, μόλις 75-80 χρόνια χώριζαν την εποχή αυτή από τους φοβερούς διωγμούς των Διοκλητιανού και Γαλερίου (311) και 55-60 χρόνια από τον ηπιώτερο διωγμό του Λικίνιου (320-324).

  Τον εξαγριωμένο αυτό όχλο εξαπέλυαν να κάψει και να καταστρέψει ο,τιδήποτε εθνικό εύρισκε μπροστά του. Αυτό όμως ουδέποτε υπήρξε πολιτική του Μ. Θεοδοσίου και, όπως θα δούμε, όταν έγινε, προσπάθησε να το σταματήσει και να το θεραπεύσει». Και συμπληρώνει ο Άγγελος Χωρέμης: «Στην πορεία προς την νέα θρησκεία, υπάρχει αναμφισβήτητα κάποια πίεση εκ μέρους των Χριστιανών, αλλά όχι κρατικά κατευθυνόμενη βία.

  Δεν μαρτυρούνται διωγμοί σαν αυτούς που είχαν υποστεί οι ίδιοι οι Χριστιανοί μερικές δεκαετίες πριν, ούτε βίαιοι εκχριστιανισμοί, όπως έγιναν τον καιρό του Καρλομάγνου, της ισπανικής reconquista κ.α. Μαρτυρούνται ακρότητες, συχνά άγριες, αλλά πάντα περιορισμένες τοπικά και χρονικά.

  Το περίεργο δεν είναι πως έγιναν αγριότητες, το περίεργο είναι πως έγιναν τόσες λίγες μετά από τα μαρτύρια, που είχαν υποστεί οι Χριστιανοί».

  συνεχίζεται στο 2ο μέρος

  Σημειώσεις (του 1ου μέρους):
  1) 318, όχι «Κατά Ελήνων», ο τίτλος αυτός είναι μεταγενέστερος και προσετέθη απ’ τους εκδότες.
  2) Περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΑ, τ.44, Θεσσαλονίκη 1994, σς. 31-50
  3) Πραξ.17,23. Ο Απόστολος Παύλος δεν καταστρέφει ή διαστρέφει την ελληνική θρησκευτικότητα, αλλά την στρέφει προς τον αναμενόμενο Αληθινό Θεό.

 5. Inside and Outside the Purple: How Armenians Made Byzantium
  Posted on November 16, 2016 by armstronghistoryjournal
  Michael Goodyear

  University of Chicago (Chicago, Illinois)

  In the past few decades, there has been an increasing academic and popular focus on ethnic minorities, even turning minority studies into a viable academic field. In this new trend, however, minority studies are primarily focused on the present and recent past. This ignores the importance of historical minorities, especially ones that impacted states to such a degree as the Armenians impacted the Byzantine Empire. In addition to their own national history and culture, ethnic Armenians were also a highly important minority inside the Byzantine Empire.[1] During the middle centuries of Byzantium, from 610 to 1071, the Armenian populace served as an important source of manpower, and individuals of Armenian descent rose to the highest dignities in the Byzantine Empire as generals, politicians, patriarchs, intellectuals, and even emperors. Some of the most famous and important Byzantines in history had Armenian blood, including Emperor Heraclius (r. 610-641), who saved Byzantium from the perilous Persian onslaught in the seventh century, and Photios (r. 858-867, 877-886), the most famous medieval Patriarch of Constantinople.[2] Armenian immigrants and Byzantines of Armenian descent constituted one of the key factors behind the longevity of the Byzantine Empire, positively impacting Byzantium in the fields of demographics, the military, imperial rule, economics, intellectualism, and religion.

  The rise to prominence of the Armenians, starting at the end of the sixth century, constituted one of the most important changes in Byzantine ethno-demographics. Between the end of the sixth century and the Battle of Manzikert in 1071, the Armenians became the largest non-Greek ethnicity in the Byzantine Empire. Before examining any of the conditions created by their presence in the empire, it is first important to understand how the Armenians became Byzantium’s largest minority.

  a2
  Byzantine Empire c.867. Wiki picture

  The movements of the Armenians into the empire can roughly be broken into two different types, movement by choice and forced transplantation. Armenians that had become unhappy with the regime in Armenia, or believed that they could make a better life for themselves, crossed the border and entered the Byzantine Empire. In Byzantine territory, they would, at least in the first few centuries of this period, be able to count on receiving fertile land for farming, in exchange for military service.[3] The Byzantines, having suffered a population drop in the sixth century, were thankful for new populations to cultivate the land and fight off invaders. In addition, although the Byzantines followed the rulings of the Council of Chalcedon while the Armenians were Monophysites, the Byzantines and Armenians were both Christians.[4] This factor was especially important after the takeover of Armenia by the Umayyad Caliphate (661-750) during the second half of the seventh century, since many Armenians saw Christian Byzantium, even though it followed a different creed than the Armenians, as a better option than living under the rule of the infidel. After his sack of Theodosiopolis, Constantine V (741-775) was journeying back to Byzantium when Armenians from the surrounding countryside came and asked to return with him to Byzantium, to escape Arab rule.[5] Although the greatest period of voluntary immigration from Muslim-controlled Armenia to Byzantium was in the eighth century, it lasted throughout the period of Muslim rule in Armenia. Byzantium was a close neighbor, and the Byzantines were co-religionists, even if their exact beliefs and customs differed. It was seen by the Armenians as a close and viable option if they no longer wanted to endure Muslim rule or wanted new opportunities in Byzantium.

  The other way that Armenians settled in the empire was by forced population transfers. The earliest of these, during the period from 582 to 1071, was under Emperor Maurice (r. 582-602). There had been forcible transplantations of Armenians and other peoples before in Roman and Byzantine history, and population transfers would also be forced on peoples such as the Slavs during this period, but this era ushered in a much broader trend in Armenian settlement patterns. Following the Byzantine takeover of much of Armenia after Maurice helped Khosrow II (r. 590-628) retake the Sassanid throne, Maurice moved a significant portion of Armenians to Thrace. He wrote in a letter to Khosrow, “They are a perverse and disobedient race…they are between us and cause trouble. Now come, I shall gather mine and send them to Thrace; you gather ours and order them to be taken to the east. If they die, our enemies die; if they kill, they kill our enemies; but we shall live in peace.”[6]

  There is proof that this threat was carried out, as there were a substantial number of Armenian troops serving in Byzantine forces in the Balkans.[7] This series of forced population transfers continued throughout the coming centuries. Heraclius supposedly moved the descendants of the former Armenian royal family, the Arsacid Dynasty (54-428), to Philippi.[8] Philippikos Bardanes (r. 711-713) defeated a group of marauding Armenians and settled them in Melitene and the former province of Fourth Armenia.[9] In addition to those that had voluntarily left Armenia with Constantine V’s army, as mentioned earlier, there were also those that he took captive on campaign and moved to repopulate Thrace and Macedonia.[10] The continued settlement of Armenians in Thrace and Macedonia is evident by the Armenian prisoners, as well as Armenian carpets, listed in the spoils of the raids under Bulgar Khan Krum (r. c. 802-814).[11] Soldiers from the Armeniakon Theme,[12] almost certainly of Armenian background, were forcibly transferred to Sicily in 792, under Constantine VI, following an unsuccessful revolt.[13] Nikephoros I (r. 802-811) settled Armenians in Lacedaemon, the region of old Sparta, to repopulate the ravaged land, which had only been loosely in Byzantine hands during the previous two centuries.[14] Later in the ninth and tenth centuries, both Basil I (r. 867-886) and John I Tzimiskes (r. 969-976) settled ethnically Armenian Paulicians in Thrace.[15] This trend continued through the following two centuries, the last instance of Armenian population transfers being when Romanos IV Diogenes (r. 1068-1071) established an Armenian and Greek colony at Hierapolis, on the upper Euphrates.[16]

  This influx of Armenians into the empire, whether by choice or by force, provided substantial benefits for Byzantium. The low population density of the Byzantine Empire following the plagues, wars, and territorial losses of the sixth and seventh centuries meant that new bodies were needed. The long Byzantine-Persian War (602-628), and then the continuous stream of Arab advances during the following centuries, only exacerbated the already heavy losses from the great plagues of the era of Justinian I (r. 527-565). The sharp drop in population also meant a drop in agricultural and economic output, threating the empire with starvation and economic problems. In addition, since the population, especially in central and eastern Anatolia and Thrace, was so low, there were few obstacles from local peoples to the newcomers. The devastated Byzantine lands were repopulated through these new Armenian populations, who provided both economic and strategic benefits. New Armenian families cultivated the land and provided labor for economic stimulus.[17] The severe depopulation by the end of the seventh century led Justinian II (r.685-695, 705-711) to try and move various peoples to under-populated regions, such as the Slavs to Anatolia and the Cypriots to the city of Cyzicus, just to the southwest of Constantinople.[18] While these transfers ended in rebellion and failure, the Armenians proved a permanent figment of the Byzantine demographic landscape, becoming an important group whose influx into the empire had stemmed Byzantine depopulation. Patriarch Photios wrote that Michael III (r. 842-867) “re-erected subject cities which have long lain low, and built others from the foundations, and re-peopled others, and made the boundaries secure for the towns.”[19] The new Armenian settlers helped to recreate urban culture and urban economy, providing the numbers to reestablish old cities. Cities and the Byzantine economy had of course survived during the seventh and eighth centuries, but in much reduced terms. The new Armenians helped to create a new, more vigorous Byzantine economy and population.

  In addition, they could also provide strategic benefits. Depopulated regions had little chance of being able to defend the more central parts of the empire from invaders, or even stem their advance. The Armenians were a tough people from the hard lands of Armenia, used to struggles and fighting, and therefore an ideal population to have settled on one’s borders as a first defense. Integrating this new system of settlers as a first line of defense took more pressure off the Byzantine army, as now the population itself was strong and large enough to take a role in defending against foreign incursions. Before the tenth century, the Byzantine emperors had settled many Armenians in the Balkans, where they could be very useful as fighting men. Here in Thrace, Macedonia, and the Peloponnesus, they were far away from their homeland and removed from any potentially seditious Armenian movements again Byzantium, undercutting Armenian resistance against Byzantium. In addition, they were situated right on the frontier between the great Byzantine cities of Constantinople and Thessalonica and the dangerous peoples in the north, especially the Bulgars. This allowed for these regions to not only be repopulated by foreign peoples that were unlikely to rebel, being separated from their homeland and ethnic base, but also to serve as an economic and military asset in cultivating Byzantine land and serving as a first defense against foreign invaders.

  The wide geographic dispersion of important people of Armenian descent indicates a Byzantine Empire that welcomed, or at the very least did not actively oppose, the talents and energies of the Armenians, especially early on, when they buttressed a population ravaged by disease and war.[20] The movement of Armenians from Armenia to Byzantium exposed them to a very different culture, and in some contexts this manifested itself in Armenians developing new political and cultural orientations, or a degree of assimilation, which was stronger in the core than at the peripheries of the empire. Although they often cannot bring all of their possessions with them, immigrants always bring with them their customs, unique identity, and native language. But during the period from the late sixth to late tenth centuries, urbanization, economic integration, conversion, education, and linguistic Hellenization resulted in the Armenians becoming, for the most part, amalgamated into Byzantine society. They had settled across the empire, from the shores of the western Mediterranean to the heights of Mt. Ararat. The Armenians had bolstered the Byzantine population right when it needed it most, facing the seemingly invincible enemies of the Bulgars and the Caliphs with a population decimated by plague and war. Much of the credit to the victorious resistance and eventual recovery of the Byzantine Empire during the first millennium must go to the Armenian element that had entered the empire. Their settlement inside Byzantium is only the first among the many ways in which they played a role in Byzantine history.

  Although the Armenian population made substantial contributions to Byzantine society on a variety of levels, they primarily made their impact on Byzantium through the military. The Armenian people were renowned as soldiers during Late Antiquity and the early Middle Ages. This was especially important for Byzantium after the loss of its other soldier producing regions, such as Illyria and the Arab-populated border regions in Syria and Palestine. Armenians had served in Roman and Byzantine armies for centuries, even playing an important role in Justinian’s multiethnic armies and fighting on a variety of campaigns, but before 582 they were just one among many ethnicities. This situation remained the same until the reign of Maurice. With the Avaro-Slav incursions into the Balkans during the sixth century, Illyria, a major recruiting ground for Byzantine troops, was effectively lost, necessitating greater dependence on Armenian and other ethnicities for troops. Armenian troops started to comprise the lion’s share of Byzantine armies, although contingents of other peoples such as Huns and Lombards still existed. They were excellent soldiers that filled the void of the lost Illyrian and Arab recruiting grounds, formerly the paramount centers for recruiting strong Byzantine soldiers. In addition, the steady migrations of Armenians, both by choice and forced by the Byzantine government, into Byzantium meant that there was a steady pool of Armenians from which to recruit troops, even after Armenia proper had been lost to the Byzantines. Maurice started to recruit substantial numbers of Armenian troops to serve in Thrace sometimes under ethnically Armenian commanders, such as Sahak Mamikonian and Smbat Bagratuni.[21] They formed the backbone of the Byzantine army from the reign of Maurice onwards. As soldiers, commanders, and rebels, the military positions of the Armenians would greatly impact the Byzantine Empire during the period from 582 to 1071.

  a8
  Nikephoros Phokas defeats the army of the Hamdanid Emirate at Andrassos in 960. Illustration from the chronicle of 11th-century author John Skylitzes. Picture from Wiki

  Heraclius actively recruited Armenian troops during his campaigns against the Persians and there were substantial Armenian elements in the Byzantine army during the first battles with the Arab forces coming out of the desert. The presence of Armenians in the military presumably remained high during the Byzantine Dark Ages in the seventh and eighth centuries, for which we have few sources. This can be presumed on the basis that there was a strong Armenian presence under the Heraclian Dynasty (610-711) in the seventh centuries and again under the Macedonian Dynasty (867-1056) at the end of the ninth century, and the occasional reference to Armenians in the sparse literary sources of the eighth and early ninth centuries. Armenian troops continued to be a major force in the tenth and eleventh centuries. Ethnically Armenian soldiers comprised a large proportion of the armies of Nikephoros II Phokas (r. 963-969).[22] His successor, John I Tzimiskes, included 10,000 Armenian soldiers from King Ashot III (r. 952-977) of Armenia in one of his eastern campaigns.[23] The Byzantine general Bardas Phokas utilized Armenians in his armies to defeat the rebel Bardas Skleros in the late tenth century.[24] Basil II also utilized large numbers of Armenians in his campaigns against the Bulgarians and even in occupying Armenian states.[25] Michael IV (r. 1034-1041) and Constantine IX (r. 1042-1055) both utilized Armenian contingents as well, especially from the Byzantine regions that were heavily settled by Armenians, such as Sebastia, Taron, and Vaspurakan.[26] The dismissal of the Armenian militia by Constantine IX, however, led to a sharp drop-off in the utilization of Armenians in the Byzantine army. Of course, some Armenian still served in the Byzantine army. Romanos IV Diogenes still recruited some Armenians, posting a battalion under Khachatur, Dux of Antioch, to guard Cilicia.[27] There is evidence that Alexios I Komnenos (r. 1081-1118) still used Armenian soldiers in his armies, decades after the loss of Anatolia,[28] the most heavily Armenian populated Byzantine region, in 1071. The recruited armies of the previous centuries that had been so predominantly Armenian began to be replaced by mercenary armies during the eleventh century. Despite these few remnants, however, the destruction of the Armenian militia and the increasingly contentious relations between the Byzantines and Armenians during the eleventh century spelled the end for the great Armenian influence in the army that it had previously known. During its heyday, however, the Armenian element in the Byzantine army had greatly impacted Byzantine history, contributing many of the finest soldiers in Byzantine history.

  The Armenians also contributed some of the finest generals in Byzantine history; many of the leading Byzantine commanders throughout the period from 582 to 1071 were ethnically Armenian. Emperors Maurice and Phokas (r. 602-610) appointed the Armenians Mushel Mamikonian and Theodore Khorkhoruni to command posts.[29] The presence of Armenians in the highest echelons of the Byzantine military, however, began under Heraclius. Heraclius was heavily invested in promoting Armenians to leading positions, Armenians composing the lion’s share of his leading generals, such as Vahan, the Byzantine commander at the Battle of the Yarmuk (636), Mzhezh Gnuni, a leading general during the Byzantine-Persian War, and Manuel, praefectus augustalis, or Prefect of Egypt, during the later part of Heraclius’ reign.[30] The trend of Armenian generals continued after Heraclius’ death. Valentinus Arsacidus, Theodore Rshtuni, Smbat Bagratuni, John, Dux of Tigisis, in North Africa, and Isaac, Exarch of Ravenna compromised just a fraction of Byzantine commanders of Armenian descent during the second half of the seventh century.[31]

  Even during the eighth century, when the ruling house, the Isaurian Dynasty, was not Armenian, the leading positions in the army were still dominated by Armenians. Tadjak Andzevatzik served as strategos[32] of the Bucellarion Theme and Artavasdos Mamikonian as strategos of the Anatolikon Theme under the Isaurian Dynasty. Andzevatzik was an Armenian nakharar[33] that had lived in Byzantium since the 740s; his personal bravery during a campaign so impressed Constantine V that the emperor gave him the rank of strategos and command over an army of over ten thousand men.[34] In addition to Andzevatzik and Mamikonian, Leo IV (r. 775-780) appointed several generals of Armenian extraction to command Byzantine troops in Cilicia.[35] The ethnically Armenian Tatzios and Alexios Mousele were important military commanders under Constantine VI (r. 780-797), Mousele actually being the critical force in giving Constantine access to imperial power by leading an army to the shores of the Bosphorus to threaten the long-standing regency of his mother, Irene (r. 797-802).[36]

  The following centuries produced Armenians who become some of the greatest commanders in Byzantine history. Two important generals came from the ethnically Armenian family of Empress Theodora, the wife of Theophilos (r. 829-842).[37] Manuel, Empress Theodora’s uncle, was the leading commander under the Amorian Dynasty (820-867) and would briefly serve as strategos of five themes simultaneously, an unprecedented achievement in Byzantine history.[38] Under the regency of Theodora’s brother, Bardas Caesar, their brother Petronas served as the leading Byzantine commander. The tenth century was perhaps the greatest for the Armenian element in the Byzantine military. It had a host of spectacular Byzantine generals of Armenian extraction, including John Kourkouas and John Tzimiskes. Kourkouas would make the greatest inroads into Muslim ruled lands since the Muslim conquests of the seventh century, even taking the city of Edessa. The future emperors Nikephoros II Phokas and John I Tzimiskes then built on his achievements. Nikephoros was potentially of Armenian blood, and became known as “White Death of the Saracens” due to his spectacular victories over the ruling Hamdanid Dynasty (890-1004) in Syria. Tzimiskes then became the leading commander in the eastern parts of the Byzantine Empire after Nikephoros took the throne, conquering deep into the Levant, even coming within striking distance of Jerusalem. Basil II, one of the emperors of Armenian blood, also was known as one of the greatest Byzantine generals, slaughtering the Bulgarian army at the Battle of Kleidion in 1014, which in turn led to the complete Byzantine absorption of long-time rival Bulgaria.

  Imperial policy and circumstances worked against the Armenian military establishment in the eleventh century. Armenian troops were no longer recruited as heavily, and not very many new Byzantine generals were of Armenian descent. There was no organized Byzantine campaign against the Armenian presence in the military; a host of circumstances merely acted against this status quo that had existed for centuries. The loss of all of Armenia and most of Anatolia, those Byzantine regions that were most populated by Armenians, to the Seljuks following the Battle of Manzikert in 1071 was the final nail in the coffin of the Armenian presence in the Byzantine military.

  Although a token presence would continue to exist for a few decades, the Armenian element no longer held the power or influence that they had once had. However, its work had been done; the contributions of the Armenian ethnicity to the military had greatly furthered the Byzantine Empire’s strength and longevity. The Armenians had served as valued soldiers and commanders in the sixth through eleventh centuries, forming the core backbone of the Byzantine army that fought off the seemingly unstoppable Muslim onslaught and ensured Byzantium’s survival and recovery. Armenians commanders won the lion’s share of the greatest victories of the Byzantines over the Muslim states during this period. Other peoples, such as the Persians and Arabs, used Armenians, famous as warriors, in their armies, but it was only under the Byzantines that they consistently held a position of importance at both the levels of the common soldier and military leader. The Armenian military establishment in Byzantium was one of the most important reasons for the survival of Byzantium, and through it Europe, in the face of ascendant Muslim might. Byzantine’s survival is one of the greatest contributions by Armenians to Byzantine and European civilization.

  In addition to being the era of importance for the Armenians in the Byzantine Empire in terms of the population and military, 582 to 1071 was also the period of the Armenian emperors, where the majority of emperors were ethnically Armenian. This period was also the era of importance for the Armenians in the Byzantine Empire in terms of influence, military, and population. Many Armenians rose to high positions in the Byzantine government, including the highest position of them all: emperor. Nearly a fourth of all Byzantine emperors had an Armenian background, all of them reigning during the period from 582 to 1071.

  Twenty Byzantine emperors are suspected to have Armenian origins. Maurice was the first suspected emperor of Armenian ethnicity. Maurice came from a city in Armenia, but his origins are not actively discussed beyond that in any source.[39] Heraclius and his descendants were likely Armenian, given Heraclius’ keen interest in Armenia and favoritism towards Armenians.[40] His regime was packed with Armenians in many of the highest civil and military positions, and he took a vested interest in reuniting the Armenian and Orthodox Churches and defending Armenia from the onslaught of the Muslim Caliphate. Any lack of mention of Heraclius’ origins can be attributed to the fact that Greek panegyrists would hardly have wished to call attention to Heraclius having origins outside of the Greco-Roman heritage of Byzantium. Such an impression could have cost Heraclius favor with the common people, who would have seen his Armenian heritage as being foreign and outside the Byzantine heritage. In the following century, Philippikos Bardanes and Leo V are directly referred to as Armenians in several primary texts.[41]

  Holding the most sway over the entire empire, naturally these men of Armenian descent made their impact on the state. The Heraclian Dynasty and Leo V were particularly important. In 610, when Heraclius ascended the throne, Sassanid Persian armies had overrun Byzantine borders and would end up occupying half of the empire, from Egypt to Armenia. They even launched a joint siege against Constantinople with the Avars, which was one of the worst threats to Constantinople in Byzantine history. Heraclius saved Byzantium from the Sassanid Empire through adept leadership and a sixteen-year campaign that eventually destroyed the Sassanid armies. His descendants stemmed the tide of Muslim conquests, preserving Byzantium and preparing it for its eventual recovery. His great-grandson, Constantine IV, led the Sixth Ecumenical Council (680-681), which ended the Christian religious crisis over Monothelitism and at least nominally restored religious unity. Leo V ended one of the greatest threats to Byzantium, a Bulgar siege of Constantinople under Krum, and achieved a thirty-years peace with the Bulgars under Krum’s son, Omurtag (r. 814-831).

  The greatest period of Armenian control of the Byzantine throne, however, was from 842 to 1056. This period had its start with the death of the previous ethnically Armenian emperor, Leo V. Leo was hacked to pieces in cold blood in front of the palace chapel’s alter on Christmas Day of the year 820. His former comrade-in-arms, Michael, was then raised to the throne as Michael II (r. 820-829). Michael had no connection to the Armenians, nor did his son, Theophilos, but Theophilos’ wife, Theodora, was from an Armenian family in Paphlagonia.[42] The Armenian connection, however, only began to play an important part in Byzantine rule after the death of Theophilos in 842. Theodora initially held power as regent for her infant son, Michael III. Perhaps influenced by her eastern upbringing, Theodora restored the worship of icons and definitely ended the period of iconoclasm, for which she is remembered as a leading Orthodox saint. Her brother, Caesar Bardas, who became the real ruler of the Byzantine Empire from 856 to 866, eventually curbed Theodora’s power. He created, for all practical purposes, an Armenian court. He promoted various Armenians to high positions in the military and civil service, such as his brother Petronas, who commanded the imperial armies, and also sponsored Armenian intellectuals, such as Leo the Mathematician and John the Grammarian. He also had Photios, a fellow Armenian, appointed as Patriarch of Constantinople, despite having been an intellectual and not a clergyman. Theodora and Caesar Bardas, with their respective regimes, had created a staunchly Armenian ruling power in Constantinople in the name of the half-Armenian Michael III.

  Another Armenian, Basil, soon undermined this Armenian regime and would inaugurate one of the greatest dynasties in Byzantine history. Basil, known as the Macedonian, had come into the palace as a stable hand, eventually catching the eye of Michael III. Michael III was very fond of him and eventually fell entirely under his power, being convinced by Basil of his own uncle Bardas’ supposed threat to his throne. Basil had Bardas, the de facto Byzantine leader, killed and was appointed co-emperor by Michael. Michael, whose epithet, “the Drunkard,” speaks to his increasing incompetence and instability, was in turn killed by Basil, who took the imperial throne all for himself.

  a7
  Bsail I on horse back. Wiki picture

  Basil has been known as Basil the Macedonian for centuries, yet that epithet stems not from his ethnicity but from where he was born, in Byzantine Macedonia. The evidence actually leaves little room for uncertainty about Basil’s ethnic origins. Large numbers of Armenians had been relocated to Macedonia and Thrace since the time of the Emperor Maurice.[43] In addition, several Byzantine primary sources explicitly tell us that Basil was Armenian, including his own grandson, Constantine VII (r. 913-959).[44] This is perhaps the greatest proof, as it is unclear why Constantine would advertise an Armenian ancestry for his family if it were not true, especially since being from an ethnic minority damaged an emperor’s public support.

  Basil had incredibly good relations with Armenians inside and outside the Byzantine Empire during his reign. Many historians note no real difference in ethnically Armenian Byzantine emperors’ actions towards the Armenians, just the same religious persecution and territorial expansion at their expense.[45] This makes Basil and his son Leo VI (r. 886-912) the exceptions to the rule, as both had very amicable relations with the ruling Bagratid Dynasty (885-1045) in Armenia and with Armenians inside the Byzantine Empire. All of Basil’s co-conspirators that killed Michael III were Armenian, illustrating the connections between Armenians in the capital. Under both Basil I and Leo VI, various Armenians rose to positions of prominence, including the Logothete Symbatios, Ishkhan Kurtik of Locana, Artavasdos, captain of the Hetairoi, or foreign guards, Theophylact Abastaktos, and the later basileopator Stylianos Zaoutzes.[46] This indicates at the very least some preferential treatment towards fellow Armenians. Basil I and Leo VI also maintained very amicable relations with the new Bagratid Kingdom of Armenia. Basil I recognized Ashot I as an independent monarch, Leo VI maintained an alliance with Ashot and later his son Smbat I, and Leo’s widow, Zoe Karbonopsina, welcomed Ashot II to Constantinople in 914.

  The Macedonian Dynasty also had several injections of Armenian blood over its nearly 200 years on the throne. Leo’s second wife, Zoe Zautzaina, was the daughter of Stylianos Zaoutzes, and thus also an Armenian.[47] Although Leo’s son and successor, Constantine VII, was born by Leo’s fourth wife, Zoe Karbonopsina, this marriage still shows the importance of Armenians in the Macedonian Dynasty, especially early on in their hold on power. During Constantine VII’s youth, Romanos I Lekapenos (r. 920-944), the son of an Armenian peasant from the Armeniak Theme, took the throne.[48] Romanos married his daughter, Helena, to Constantine, and she gave birth to the imperial heir, Romanos II, who was mostly of Armenian blood. Later, during the minority of Basil II and Constantine VIII (r. 1025-1028), John I Tzimiskes, a talented general of Armenian descent, reigned from 969 to 976 in the names of the young emperors. John was related to the Armenian Kourkouas family and came from the powerful ethnically Armenian Byzantine military nobility that controlled vast tracts of imperial lands.[49] He reached an amicable agreement with the Armenian king, Ashot III, that involved Armenian military contributions to one of John’s campaigns.[50]Although John’s bloodline did not get combined with that of the Macedonian Dynasty, he was still another Armenian who ruled as part of the Macedonian Dynasty.

  The Macedonian Dynasty brought Byzantium to its greatest territorial height since the days of Heraclius, now having borders stretching from the Venetian lagoons to the mountains of the Caucasus and from the Syrian Desert to the steppes of the Crimea. The Byzantine army was arguably the most powerful military force in the world at the time of Basil II’s death in 1025. Byzantine coffers were full, the economy was still thriving, and the lands were secure. These achievements were only possible through the succession of superb emperors such as Basil I, John I Tzimiskes, and Basil II, and mighty generals such as John Kourkouas, many of them of Armenian ethnicity. These men of Armenian descent changed the destiny of Byzantium by bringing it back to greatness and providing it with the strength to weather the trials and tribulations of the coming centuries after the death of the last ruler from the Macedonian Dynasty in 1056.

  While all of these ethnically Armenian emperors from 582 to 1071 had most likely been at least partially aware of their Armenian origins, they considered themselves first and foremost as any Byzantine would, as Romans. The greatness of the Byzantine Empire was the primary goal of these emperors. There was no sort of national thought or sense of nationalism like exists today, and ethnicity did not have the national connotations that it does in the present day. Such a concept of a national state simply did not exist. Those Armenians who played roles in the highest echelons of the government and military were heavily Byzantinized. This is especially true for emperors, the highest position in Byzantium. The Armenian emperors ruled as Byzantines, promoting civilized Greek culture and learning, Roman statesmanship, and the building of Orthodox churches. Some emperors, such as Heraclius and Basil I, might have given some preferential treatment to their fellow Armenians, promoting them to high positions, but this did not make these emperors more Armenian than Byzantine. Overall, all Byzantine emperors acted for the benefit of Byzantium. In many cases, these Armenians deserved the support of their emperors, becoming leading intellectuals, generals, and even a patriarch in the case of Photios. Despite these occasional bursts of ethnic identity, however, there were no major policies in favor of Armenian culture. None of the emperors of Armenian descent belonged to the Armenian Church, as following Orthodoxy was absolutely necessary for becoming emperor. No emperor tried to introduce the Armenian language into the Byzantine court. These were only the Armenian emperors in ethnicity, and occasionally hiring preferences. Ethnically Armenian, they were as Roman and as Byzantine as the rest of the emperors and the rest of Byzantium, ruling in the spirit of the Byzantine combination of Roman statesmanship, Greek language and culture, and oriental mysticism.

  Although the imperial throne and the military were the main routes by which Armenians gained notoriety in the Byzantine Empire, Armenians made significant contributions to other areas of Byzantine society as well. In addition to the military and royalty, ethnically Armenian Byzantines made their impact on the intellectual, religious, administrative, and economic life of Byzantium.

  a3
  A 14th-century Armenian illuminated manuscript. Wiki picture

  Armenians were the leaders of the mid-ninth century intellectual resurgence in the Byzantine Empire, which became known as the Macedonian Renaissance. Bardas Caesar, Theodora’s brother and an Armenian, was a dedicated patron of the arts and sciences. This was not only on a personal basis; Bardas turned his support for intellectualism into state policy. This was expressed by the opening of a new “university” in the Magnaura Palace. This university was not an established intellectual administration like we have today, but rather a school of higher education with chairs in a variety of academic fields, such as philosophy and law. The Magnaura School became an intellectual hallmark of the Macedonian Renaissance. The shining leaders of the Macedonian Renaissance were two Byzantine Armenians, Leo the Mathematician and Photios. Leo was one of those medieval polymaths who excelled in a number of the sciences, including mathematics, geometry, astronomy, and philosophy. Leo became a trusted advisor to Bardas Caesar, who had consulted him on a variety of matters. With the creation of the university at the Magnaura Palace, Bardas immediately appointed Leo to head the establishment. Photios, like Leo, was a highly enlightened polymath, writing on theology, history, science, philosophy, medicine, rhetoric, lexicography, and romance. His Bibliotheca, also known as the Myriobiblon, is a gargantuan work which evaluates the works of a vast host of Byzantine authors since the fifth century B.C., many of which are now lost, making the Bibliotheca an important source on these lost works. In addition, there are other figures of Armenian heritage that enriched Byzantine intellectual life. The tenth century historian Genesios was most likely the grandson of Constantine the Armenian, given his laudatory handling of Constantine in On the Reigns of Emperors.[51] Emperor Constantine VII, one quarter Armenian, wrote a number of works on the empire, such as De Administrando Imperio and De Ceremoniis, and also patronized science and learning.

  a4
  Icon of Photius from an image of a fresco in Kiev. Wiki picture

  The greatest contribution to Byzantine society by Photios was not as an intellectual, however, but as Patriarch. He was one of the most powerful Patriarchs of Constantinople, fighting with the Pope over his appointment in the Photian Schism (863-867). Even today both Orthodox Christians and students of history remember him as one of the most powerful figures in the history of the Byzantine church. Several other Armenians also reached high positions in the church establishment, such as John the Grammarian (r. 837-843) and Theophylact (r. 933-956), both Patriarchs of Constantinople during the ninth century along with Photios.

  Armenians also served in the Byzantine civil service. Under Heraclius, several Armenians were promoted in the civil service, in addition to the military, but a unique precedent was the case of Manuel. Manuel had served as both the military and civil leader of Byzantine Egypt. The same would be true of many Armenian commanders, as the position of strategos of a theme entailed wielding both military and civil power. In this capacity, many Armenians such as Tadjak Andzevatzik, Artavasdos Mamikonian, and Theodora’s uncle, Manuel, all held positions in the civil administration of the empire.

  The greatest period of Armenians in the civil service and Byzantine administration was, like their most important contributions in Byzantine intellectualism and the Orthodox Church, in the ninth century. There were some examples of Armenian administrators in the period between the Heraclians and the regime of Caesar Bardas. Artavasdos appointed several Armenians to high civil positions in his short-lived regime in Constantinople in the mid-eighth century.[52] Leo the Armenian’s father-in-law, the Armenian Arsaber, became head of the judiciary and was appointed quaestor in 808 by Nikephoros I.[53] Also during this period, the great Byzantine family of Skleros first came to prominence under Leo Skleros, who served as governor of the Peloponnesus.[54] Later, Constantine the Armenian served Basil in his administration, also holding the rank of patrician and later logothete.[55] His son, Thomas, would serve Constantine VII as a logothete and also a philosopher, contributing to the intellectual atmosphere of Constantine’s court.[56] Stylianos Zaoutzes, an Armenian and father-in-law of Leo VI, held the title of basileopator and was an important minister under his son-in-law, Leo.[57] Basil II appointed men of Armenian origins to high administrative positions as well, Gregory the Taronite becoming governor of Thessalonica and Theodorakanos governor of Philippopolis. Later Theodorakanos’ relatives would also serve in the provincial administrations, George serving as governor of Samos and Basil as catapan of Lombardy.[58] In the eleventh century, to help administer their new Armenian territories, Byzantine emperors even employed Armenian monks to help with local administration in former Armenian territories such as Vaspurakan and Ani.[59] Therefore throughout the period from Heraclius through the Macedonian Dynasty Armenians had been present in the civil administration of the Byzantine Empire, often at the highest levels of the provinces and the entire empire.

  Despite the high positions Armenians occupied in the military, intellectual, religious, and administrative realms, as well as the highest position of all, emperor, the vast majority of Armenians were commoners. They often occupied the same roles as their Greek or Slavic neighbors, working as farmers, craftsmen, sailors, and traders. Just like those Armenians who reached the imperial throne and the highest levels of the military, those Armenians who played the greatest roles in Byzantine society were heavily influenced by Byzantine culture and were generally Greek-speaking Orthodox Christians. Prime examples include Leo the Mathematician and Patriarch Photios. As time passed, certainly many of these Armenian settlers were thoroughly integrated into Greek speaking Byzantine society.[60]

  Although medieval Armenia made its own contributions to theology, learning, arts, and architecture, Armenia was limited from fully developing due to its unstable position between two great powers and the constant internal unrest of the nakharars. It was in the Byzantine Empire that Armenians could contribute to all aspects of a powerful state, from the military to intellectualism. Their numbers, and especially their military and economic prowess, greatly contributed to Byzantium surviving the original Muslim onslaught of the Rashidun and Umayyad Caliphates in the seventh and eighth centuries. The Armenians also greatly contributed to the Macedonian Renaissance, one of the greatest flowerings of Byzantine culture, since nearly every major figure involved was of Armenian descent, from Caesar Bardas to Leo the Mathematician. Armenian generals, including John Kourkouas, John I Tzimiskes, and Basil II, directed the reconquest of Muslim occupied land, which had Byzantium reach its territorial and military height.

  The military might have been the main route by which Armenians gained notoriety in Byzantium, but just like any people, the Armenians were diverse and multi-talented, contributing to imperial life and growth through the throne, the military, the intellectual circles, the churches, the administration, and the economy. The breath of contributions from those of Armenian descent, from mighty emperor to the lowly farmer in the Anatolian fields, illustrates the importance of the Armenian minority in making Byzantium a rich and vibrant society. The relationship between Byzantium and its Armenian minority was not always positive, and there was an underlining tension between the Armenians and other ethnic groups on a racial and religious level, but the Armenians were possibly the greatest minority in Byzantine history. The number of great emperors, talented generals, wise intellectuals, leading clergymen, and valuable members of Byzantine society of Armenian ethnicity illustrate the greatness of Armenia inside the Byzantine Empire. The Armenians had their glory days simultaneously with Byzantium, producing a triumphant and rich culture that thrived for centuries, preserved the glories of the past, and laid the foundations of modern Europe.

  About the author

  Michael Goodyear recently graduated with honors from the University of Chicago with a B.A. in History and Near Eastern Languages and Civilizations, as well as a minor in Latin American Studies. The focus of his research was on Byzantine history.

  Recommended citation

  Goodyear, Michael. “Inside and Outside the Purple: How Armenians Made Byzantium.” Armstrong Undergraduate Journal of History 6, no. 2 (Nov. 2016).

  Notes

  [1] Nationalism, in the modern interpretation of it as a nation state, did not exist during the Middle Ages. The Armenians here refer not to citizens of Armenia, but those who were Armenian in culture, ethnicity, and background. The idea of Armenian unity existed in a common homeland, common language, and even common rule, but this unity did not imply a national sentiment or a latent kingdom any greater than the ancestral heartland and even this ancestral homeland varied over time, since the concept of Greater Armenia was based both on where Armenians were presently settled and places historically associated with Armenia, rendering political considerations poor indicators of either “Armenian” or “Armenia.” Culture, language, or religious beliefs are also poor indicators of being Armenian inside the Byzantine Empire, since many Armenians converted, began to speak Greek, and became Hellenized once inside Byzantine borders. Origins are the chief indicator of being ethnically Armenian. The Byzantines fall under these same considerations, as they were by no means a nation in the modern sense either. The people that comprised Byzantium were not a uniform monolith but did share many similar aspects in many cases, such as calling themselves “Roman,” speaking Greek, and practicing Orthodox Christianity.

  [2] The Patriarchy of Constantinople was one of the five members of the pentarchy, or the five major episcopal sees of the former Roman Empire, along with Rome, Alexandria, Antioch, and Jerusalem. After the loss of Alexandria, Antioch, and Jerusalem to Arab armies in the seventh century, the Patriarch of Constantinople became the de facto leader of Christians in the East and on-and-off rival with the Pope in Rome.

  [3] For more information on this phenomenon, see Peter Charanis, “Ethnic Changes in the Byzantine Empire in the Seventh Century,” Dumbarton Oaks Papers XIII (1959): 29. The reader should be wary, however, since Charanis closely follows the now antiquated views of George Ostrogorsky regarding soldier farmers. Still, many Armenians became part of the property-holding classes and also served in the Byzantine military. Perhaps the most quintessential example is that of the great landed aristocracy of the tenth and eleventh centuries, such as the families of Kourkouas and Skleros, which were also ethnically Armenian.

  [4] The Fourth Ecumenical Council, held at Chalcedon, took place in 451 and stipulated the nature of Christ, a question that had led to religious divisions and disputes well before even the First Ecumenical Council at Nicaea in 325. The Fourth Ecumenical Council decided that Christ had two distinct natures and wills, one human and one divine, perfectly united in hypostasis with neither being superior or inferior. Instead, the Armenians followed Monophysitism. Monophysite constituencies believe that Christ has one nature in which divinity and humanity are perfectly united. The Armenians recognized the Third Ecumenical Council, at Ephesus, as the last legitimate one, but did not recognize the Council of Chalcedon or any succeeding councils that are considered ecumenical in the Orthodox tradition. This standpoint was first officially stated at the First Council of Dvin in 506.

  [5] Zaven Arzoumanian, trans., History of Ghevond, the Eminent Vardapet of the Armenians (VIII Century) (Burbank: Council for Religious Education, Western Diocese of the Armenian Church of North America, 2007), 124.

  [6] Thomson, The Armenian History Attributed to Sebeos, 31-32.

  [7] Peter Charanis, “The Transfer of Population as a Policy in the Byzantine Empire,” Comparative Studies in Society and History III, No. 2 (1961):142. This passage discusses the argument for the literal interpretation of the removal of Armenians from their homeland under Maurice.

  [8] Ihor Ševčenko, trans., Chronographiae Quae Theophanis Continuati Nomine Fertur Liber Quo Vita Basilii Imperatoris Amplectitur (New York: De Gruyter, 2011), 14-15.

  [9] Cyril Mango and Roger Scott, trans., The Chronicle of Theophanes Confessor: Byzantine and Near Eastern History, A.D. 284-813 (New York: Oxford University Press, 1997), 532.

  [10] See Nina Garsoïan, “The Problem of Armenian Integration into the Byzantine Empire,” in Studies on the Internal Diaspora of the Byzantine Empire (Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1998), 57-58. Peter Charanis, “Observations on the Demography of the Byzantine Empire,” Comparative Studies in Society and History III, No. 2 (1961): 13. Mango, Chronicle of Theophanes Confessor, 590.

  [11] See Nicholas Adontz, “Basil I the Armenian,” Armenian Review 9 (1949): 5.

  [12] Themes were Byzantine territorial administrative divisions that replaced the old provincial division sometime in the late seventh or early eighth centuries.

  [13] See Charanis, “The Transfer of Population,” 144.

  [14] Peter Charanis, “The Chronicle of Monemvasia and the Question of the Slavonic Settlements in Greece,” Dumbarton Oaks Papers 5 (1950): 154-156.

  [15] Anna Comnena, The Alexiad, trans. Peter Frankopan (London: Penguin Books, 2009), 425-426.

  [16] See Gérard Dédéyan, “The Founding and Coalescence of the Rubenid Principality, 1073-1129,” in Armenian Cilicia, ed. Richard Hovannisian (Costa Mesa, CA: Mazda Publishers, 2008), 80.

  [17] For a more complete economic analysis, see Angeliki Laiou and Cécile Morrisson, The Byzantine Economy (Cambridge: Cambridge University Press 2007), 44-45.

  [18] See Cyril Mango, Byzantium: The Empire of New Rome (New York: Charles Schribner’s Sons, 1980), 26.

  [19] Cyril Mango, trans. The Homilies of Photius, Patriarch of Constantinople (Washington, D.C.: Dumbarton Oaks, 1958), 185.

  [20] See Speros Vryonis, Jr., “Armenian and Greeks in Byzantine Taron,” in Armenian Baghesh/Bitlis and Taron/Mush, ed. Richard Hovannisian (Costa Mesa, California: Mazda Publishers, 2001), 94.

  [21] Thomson, Armenian History Attributed to Sebeos, 38-40. Michael Whitby and Mary Whitby, The History of Theophylact Simocatta (Oxford: Claredon Press, 1986), 144, 153. Robert Bedrosian, The Chronicle of Michael the Great, Patriarch of the Syrians (Long Branch, NJ: Sources of the Armenian Tradition, 2013), 129.

  [22] Alice Mary Talbot and Denis F. Sullivan, Leo the Deacon: Byzantine Military Expansion in the Tenth Century (Washington, D.C.: Dumbarton Oaks, 2005), 67.

  [23] Ara Edmond Dosturian, trans. Armenia and the Crusades, Tenth to Twelfth Centuries: The Chronicle of Matthew of Edessa (Lanham: University Press of America, 1993), 27-28.

  [24] John Harper Forsyth, The Byzantine-Arab Chronicle (938-1034) of Yahya b. Sa’id Al-Antaki (Ann Arbor, MI: University of Michigan, 1977), 393.

  [25] Dosturian, Armenia and the Crusades, 40, 4. Forsyth, Byzantine-Arab Chronicle, 543.

  [26] Dosturian, Armenia and the Crusades, 68, 71.

  [27] Dédéyan, “Founding and Coalescence of the Rubenian Principality,” 80.

  [28] Anna Comnena, Alexiad, 424. Anna said that Armenians lived in Philippopolis during the reign of her father, Alexios I (1081-18). See also Garsoïan, “Problem of Armenian Integration,” 82.

  [29] Thomson, Armenian History Attributed to Sebeos, 35-36, 60.

  [30] Thomson, Armenian History Attributed to Sebeos, 91. Bedrosian, Chronicle of Michael the Great, 137.

  [31] Thomson, Armenian History Attributed to Sebeos, 104, 107-109. Walter E. Kaegi, “Seventh-Century Identities: The Case of North Africa,” in Visions of Community in the Post-Roman World: The West, Byzantium and the Islamic World, 300-1100, ed. W. Pohl, C. Gantner, and R. Payne (Burlington, VT: Ashgate, 2012), 172-173. Walter E. Kaegi, Byzantium and the Early Islamic Conquests (New York: Cambridge University Press, 1995), 196.

  [32] Στρατηγός (strategos) literally means army leader. In the middle Byzantine Empire it referred to a military governor of a theme, or territorial unit.

  [33] Nakharar was a hereditary title given to the nobility of ancient and medieval Armenia. Referring to the nakharars as a group generally signifies the Armenian nobility as a group or a whole. Each nakharar generally controlled his own estate and could call upon a private army, which created a hierarchy of dependent land-owners and lords with regional power.

  [34] Arzoumanian, History of Ghevond, 141-143.

  [35] Arzoumanian, History of Ghevond, 140-141.

  [36] Judith Herrin, Women in Purple: Rulers of Medieval Byzantium (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001), 79, 93-94.

  [37] Ševčenko, Chronographiae Quae Theophanis Continuati, 88-89.

  [38] Joseph Genesios, On the Reigns of Emperors, trans. Anthony Kaldellis (Canberra: Australian Association for Byzantine Studies), 50.

  [39] Bedrosian, Chronicle of Michael the Great, 128.

  [40] Walter E. Kaegi, Heraclius: Emperor of Byzantium (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 22. Kaegi, Byzantium and the Early Islamic Conquests, 187.

  [41] Movsēs Dasxuranc’i, The History of the Caucasian Albanians, trans. C. Dowsett (London: Oxford University Press, 1961), 202. Genesios, On the Reigns of Emperors, 11, 25, 32. David Nicetas, The Life of Patriarch Ignatius, trans. Andrew Smithies (Washington, D.C.: Dumbarton Oaks, 2013): 6-7. Movses Dasxuranci refers to Philippikos Bardanes as Armenian and Genesios and the Life of Patriarch Ignatius refer to Leo V as Armenian.

  [42] Ševčenko, Chronographiae Quae Theophanis Continuati, 88-89.

  [43] Thomson, The Armenian History Attributed to Sebeos, 31-32.

  [44] Patricia Karlin-Hayter, trans., Vita Euthymii Patriarchae CP (Bruxelles: Editions de Byzantion, 1970), 4-5. Ševčenko, Chronographiae Quae Theophanis Continuati, 10-11.

  [45] Sirarpie Der Nersessian, Armenia and the Byzantine Empire: A Brief Study of Armenian Art and Civilization (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945), 17-18. Timothy Greenwood, “Patterns of Contact and Communication: Constantinople and Armenia, 860-976,” in Armenian Constantinople, ed. Richard Hovannisin and Simon Payaslian (Costa Mesa, CA: Mazda Publishers, 2010), 75. Peter S. Cowe, “Relations between the Kingdoms of Vaspurikan and Ani,” in Armenian Van/Vaspurakan, ed. Richard G. Hovannisian (Costa Mesa, CA: Mazda Publishers, 2000), 80. Nina Garsoïan, “Armenia, History,” in Dictionary of the Middle Ages, Vol. 1, ed. Joseph R. Strayer (New York: Charles Scribner’s Sons, 1982), 481.

  [46] The title λογοθέτης (Logothete) was a Byzantine administrative position equivalent to that of a minister of state. Ishkhan was a medieval Armenian title that meant prince. The ἑταῖροι (hetaireia) was an imperial guard corps that was primarily composed of foreigners. The term translates to “the company,” which harks back to the old Macedonian Companions of Philip II and Alexander the Great. For more information on the importance of these individuals in the governments of Basil I and Leo VI, see Der Nersessian, Armenia and the Byzantine Empire, 21; George Ostrogorsky, History of the Byzantine State (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1969), 242; and Nicholas Adontz, “Basil I the Armenian,” Armenian Review 9 (1956), 13-14.

  [47] Karlin-Hayter, Vita Euthymii Patriarchae, 46-49.

  [48] Ševčenko, Chronographiae Quae Theophanis Continuati, 418-419.

  [49] Talbot, Leo the Deacon, 141. Bedrosian, Chronicle of Michael the Great, 169.

  [50] Dosturian, Armenia and the Crusades, 27-28.

  [51] Genesios, On the Reigns of Emperors, xv-xx. See also Adontz, “Basil I the Armenian,” 15.

  [52] Mango, Chronicle of Theophanes Confessor, 578.

  [53] Herrin, Women in Purple, 151.

  [54] Peter Charanis, “The Armenians in the Byzantine Empire,” Byzantinoslavica XXII (1961): 206.

  [55] Genesios, On the Reigns of Emperors, 74.

  [56] Ševčenko, Chronographiae Quae Theophanis Continuati, 48-49.

  [57] Karlin-Hayter, Vita Euthymii Patriarchae, 4, 5.

  [58] See Der Nersessian, Armenia and the Byzantine Empire, 23-24.

  [59] Alexander Kazhdan, “Armenians in the Byzantine Ruling Class Predominantly in the Ninth Century,” in Medieval Armenian Culture (University of Pennsylvania Armenian Texts and Studies 6) (1983), 441.

  [60] Speros Vryonis, “The Vita Basilii of Constantine Porphyrogenitus and the absorption of Armenians in Byzantine society,” in Ευφρόσυνον. Αφιέπωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη (Athens: Εκδοση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 1992), 678.

  https://armstronghistoryjournal.wordpress.com/2016/11/16/inside-and-outside-the-purple-how-armenians-made-byzantium/

 6. […] via Ταυτότητες και ιδεολογικές αναζητήσεις πριν την Άλωση… […]

 7. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
  ——————————————————————————–

  Λαός ή έθνος;

  Της Λίνας Παπαδοπούλου1

  Με την πρόσφατη απόφασή του (350/2011) το Δ΄ Τμήμα τους Συμβουλίου της
  Επικρατείας έκρινε ως αντίθετες προς το Σύνταγμα -και παρέπεμψε στην
  Ολομέλεια για τελική κρίση- συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου 3838/2010 που
  αφορούν στην πολιτογράφηση ανηλίκων μεταναστών.2 Το Τμήμα τονίζει ότι πρέπει
  να προκρίνεται το «δίκαιο του αίματος» σ’ ό,τι αφορά την απόδοση ιθαγένειας,
  προκειμένου να μην «αποσυντίθεται η έννοια του έθνους» και μόνον κατ’ εξαίρεση
  να προβλέπεται η πολιτογράφηση αλλοδαπών, εφόσον αυτοί εξατομικευμένα και
  στη βάση υποκειμενικής κρίσης αποδεικνύουν ότι έχουν αναπτύξει «ελληνική
  συνείδηση». Συνεπώς, κατά την απόφαση, δεν επαρκούν για την πολιτογράφηση οι
  αντικειμενικές προϋποθέσεις της γέννησης στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς
  που νόμιμα και μόνιμα διαμένουν στη χώρα τουλάχιστον πέντε έτη ούτε η
  επιτυχής εξαετής φοίτηση σε ελληνικό σχολείο, βάσει των οποίων ο νόμος
  3838/2010 επιτρέπει την αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας.
  Τόσο το διατακτικό όσο και η αιτιολογία της απόφασης και τα obiter dicta, «τα
  λόγια των δικαστών», παρουσιάζουν έντονο θεωρητικό ενδιαφέρον με πρακτικές
  συνέπειες, καθώς, αναγνωρίζοντας το έθνος ως μία όχι μόνο κοινωνιολογική αλλά
  και νομική έννοια, διαφορετική από το λαό, ως μια οντότητα που υπερβαίνει
  «χρονικά την εν ζωή κοινότητα των ανθρώπων και τα γεωγραφικά όρια του
  ελληνικού κράτους» και έχει ως πυρήνα την ελληνική συνείδηση των μελών του,
  απηχούν τη λεγόμενη οργανική αντίληψη για το έθνος, ως μιας οντότητας με
  έντονο το υποκειμενικό-κοινωνιοψυχολογικό στοιχείο, το οποίο οικοδομείται πάνω
  σε αντικειμενικές, πολιτισμικές προϋποθέσεις.

  Οι οπαδοί της αντίληψης αυτής πιστεύουν πως η «εθνική συνείδηση»
  προϋπάρχει και αναπαράγεται με τη γέννηση και το αίμα, οι άνθρωποι συνεπώς
  γεννιούνται με την εθνικότητά τους, ωσάν αυτή να ήταν γενετικό χαρακτηριστικό,
  και σε συμφωνία με αυτή δικαιούνται την ιθαγένειά τους. Η αντίληψη αυτή
  τραβηγμένη στα λογικά της άκρα θα επέτρεπε την αφαίρεση της ιθαγένειας από
  όσους είτε δεν διαθέτουν είτε δεν μπορούν να αποδείξουν την συνέχεια του αίματος
  είτε εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι δεν διαθέτουν ελληνική συνείδηση. Δεν
  είναι λοιπόν τυχαίο που ιστορικά έχει συμβάλει στον εθνικό διχασμό μεταξύ
  εθνικοφρόνων και εθνικών μιασμάτων, αλλού δε, έχει νομιμοποιήσει ακόμη και
  εκστρατείες βίαιης εθνοκάθαρσης.
  Η αντίληψη αυτή δεν βρίσκει, ωστόσο, έρεισμα στο ελληνικό Σύνταγμα, βάσει
  του οποίου και μόνον δικαιούται και υποχρεούται κάθε Δικαστήριο να κρίνει την
  πιθανή αντισυνταγματικότητα των νέων δυνατοτήτων πολιτογράφησης. Καταρχάς,
  το άρθρο 4§3Σ. προβλέπει ότι «Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που
  ορίζει ο νόμος» επιτρέπει δε την αφαίρεση ιθαγένειας μόνο σε περίπτωση εκούσιας
  απόκτησης άλλης ή προσφοράς υπηρεσιών αντίθετων προς τα εθνικά συμφέροντα σε
  ξένη χώρα. Ουδείς λόγος γίνεται περί υποχρεωτικότητας εκ του Συντάγματος του
  «δικαίου του αίματος» ή της κατοχής και διατήρησης της αόριστης και ανεπίδεκτης
  συγκεκριμενοποίησης έννοιας της «ελληνικής συνείδησης».
  Εξάλλου, το άρθρο 16§2Σ που και το ίδιο το Δικαστήριο επικαλείται
  προβλέπει ως σκοπό της εκπαίδευσης την ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης,
  αποδεχόμενο εμμέσως πλην σαφώς ότι η τελευταία οικοδομείται μέσω του σχολείου
  και γι αυτό η εξαετής φοίτηση σε αυτό επαρκεί για την πολιτογράφηση αλλοδαπού,
  σε αρμονία και με το γνωστό Έλληνες είναι «οι της ημετέρας παιδείας μετέχοντες».
  Η διαφοροποίηση μεταξύ λαού και έθνους δεν μπορεί όμως να στηριχθεί ούτε
  στο άρθρο 1§3Σ που επιτάσσει όλες οι εξουσίες να υπάρχουν υπέρ του λαού και του
  έθνους, επιτρέποντας σε μια πρώτη ανάγνωση τη σκέψη ότι πρόκειται για
  διαφορετικές έννοιες. Αν ίσχυε αυτό, θα έπρεπε να υπάρχει ένα όργανο που να
  διερμηνεύει, ως άλλος σαμάνος, τη βούληση και το συμφέρον του ‘έθνους’, που κατά
  την απόφαση «αναφέρεται τόσο στις παρελθούσες όσο και στις μέλλουσες γενεές, τα
  συμφέροντα των οποίων πρέπει να υπηρετεί η κρατική πολιτική…», επιτρέποντας
  την συνταγματικοφανή αμφισβήτηση της ορθότητας των αποφάσεων της από το λαό
  νομιμοποιημένης Βουλής. Η διερμήνευση, ωστόσο, της θέλησης νεκρών και
  αγέννητων και η υποκατάσταση του λαού, ως συγκεκριμένου κάθε φορά συνόλου
  πολιτών, θα ερχόταν σε πρόδηλη αντίθεση με τον ίδιο τον ορθό λόγο, ως βάση του συνταγματισμού. Συνεπώς, λαός και έθνος ως συνταγματικές και άρα κανονιστικές
  έννοιες δεν μπορεί παρά να ταυτίζονται προκειμένου να μην οδηγηθεί η ερμηνεία
  του άρθρου 1§3Σ ad absurdum. Γιαυτό είχε δίκαιο ο αείμνηστος συνταγματολόγος
  Δημήτρης Τσάτσος όταν έγραφε ότι η σώρευση των εννοιών αυτών που αποτέλεσε
  καινοτομία του Συντάγματος του 1975 ήταν στην ουσία μία «κενοτομία».3
  —————–
  1 Επίκουρη Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ.
  2 Δεν θα ασχοληθούμε στο σημερινό σημείωμα με το δεύτερο μέρος της απόφασης που κρίνει ως
  αντισυνταγματική την αναγνώριση ενεργητικού και παθητικού εκλογικού δικαιώματος των
  μεταναστών στις δημοτικές εκλογές.
  3 Δ. Θ. Τσάτσος, Συνταγματικό Δίκαιο, Τόμος Β’ , Οργάνωση και Λειτουργία της Πολιτείας, Αθήνα, Κομοτηνή 1993: εκδ. Αντ. Σάκκουλα, σελ 63.

 8. Agtzidis Vlassis on

  Από το βιβλίο «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ», της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ.

  Η βασιλεία του Θεοδόσιου Α’ σημειώνει μια καμπή στην ιστορία της νέας Αυτοκρατορίας, που την απομακρύνει από τις ρωμαϊκές παραδόσεις. Εννοώ τη βίαιη ρήξη με την ειδωλολατρία, που προκλήθηκε από τα αυτοκρατορικά μέτρα.

  Πράγματι κατά τη βασιλεία του Θεοδόσιου, ο χριστιανισμός γίνεται η θρησκεία του Κράτους. Εναντίον των ειδωλολατρών εφαρμόστηκαν μέτρα που πήραν συχνά το χαρακτήρα πραγματικιον διώξεων. Το Μαντείο των Δελφών υποχρεώθηκε να σιγήσει, οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα Ελευσίνια Μυστήρια απαγορεύτηκαν. Τα ιερά λεηλατήθηκαν από τους χριστιανούς, οι ειδωλολάτρες ιερείς, όπως γράφει με κάποια πίκρα ο Λιβάνιος, υποχρεώθηκαν «να σιγήσουν ή να αποθάνουν».

  Στο εξής Ρωμαίος πολίτης είναι όποιος ασπάζεται την ορθόδοξη πίστη που καθιερώθηκε από τις Οικουμενικές Συνόδους της Νίκαιας (325) και της Κωνσταντινούπολης (381). Ντόπιος ή ξένος, Ευρωπαίος, Ασιάτης ή Αφρικανός (η Αυτοκρατορία περιλαμβάνει πράγματι γύρω από τη Μεσόγειο περιοχές που βρίσκονται σε αυτές τις τρεις ηπείρους), αρκεί να είναι χριστιανός για να καταλάβει οποιαδήποτε αυτοκρατορική διοικητική θέση, να ανέβει ακόμα και στο θρόνο.

  Ο τέταρτος αιώνας, κατά τον οποίο έγινε η σκληρή προσπάθεια που κατέβαλε η Αυτοκρατορία για να διαμορφώσει τη φυσιογνωμία η οποία θα της επέτρεπε να εγκαινιάσει μια καινούργια ζωή, τελειώνει με το θρίαμβο του χριστιανισμού. Η αρχαιότητα με το ανθρωπιστικό και ανεκτικό της πνεύμα παρήλθε οριστικά.

  Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία παραχωρεί τη θέση της στη Βυζαντινή, ενώ ο Δυτικός κόσμος μπαίνει σε μια καινούργια εποχή της ιστορίας του, κατά την οποία, γράφει ο Γίββων, δεσπόζουν «η θρησκεία και η βαρβαρότητα».

  ____________

  Βιβλιογραφικά

  Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, Πρύτανις στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, βιβλίο «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ», έκδοση «Ψυχογιός» σελίδες 23-24.


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: